قطع برق دو کشور را به جان هم انداخت!

پنج‌شنبه 5 آذر‌ماه سال 1394 ساعت 06:48 ب.ظ

درباره دیگران ، زود داوری نکنیم . حکیم ارد بزرگ

دشمن ! دشمن است ، فریب زبان چرب او را مخور. حکیم ارد بزرگ

دشمنی، به آدمی این زمان را می دهد که توانایی های خویش را باز شناسد.  حکیم ارد بزرگ

دیدن روشنفکران خودفروخته، چندش آورتر از دیدن زنان بدکاره است. حکیم ارد بزرگ

رَد راستی ، رَد خویشتن است. حکیم ارد بزرگ

تنهایی را برای دشمن خویش نیز آرزو نکنید . حکیم ارد بزرگ

چه تیره روزند ، مردمی که سینما و موسیقی شان ، غم است و سیاهی ، بیچارگی و پلشتی ... نمی توان در مرداب بدنبال بوی خوش زندگی بود ... سینما باید فردایی زیباتر ، شادتر و بهتر را نشان دهد تا مردم برای رسیدن به آن ، کوشش کنند . حکیم ارد بزرگ

خوشبختی را ، در کاشانه غم پرستان ، جست و جو مکن. حکیم ارد بزرگ

زندگی ، پهنه غم و اندوه نیست ، اندک زمانی است ، برای شادی و بالندگی . حکیم ارد بزرگ

سخنان سپید و زیبای حکیم ارد بزرگ - 9


هیچ زمستانی توان فسردن خون آدمهای فداکار و با شرف را ندارد. حکیم ارد بزرگ

آدمهای ناتوان ، همواره می نالند و به زمین و زمان دشنام می دهند. حکیم ارد بزرگ

آدمی ، به آرامی می آموزد که ، نباید برای هر کاری ، همه زندگی و اندیشه اش را درگیر سازد. حکیم ارد بزرگ

 

حکیم ارد بزرگ , ارد بزرگ , Great Orod , philosophy , Iranian philosopher

 

 


احزاب آزاد ، ستون های سلامت و رشد کشورها هستند. حکیم ارد بزرگ

آزادی، بدون از خودگذشتگی، ناکارا و ناتوان است. حکیم ارد بزرگ

خودخواه تنهاست ، چرا که توان ستایشگری و مهرورزی ندارد. حکیم ارد بزرگ

خوشبخت کسی است ، که در برابر درون خویش ، شرمنده نباشد. حکیم ارد بزرگ

دختر پاک ، پریزاد خانه است. حکیم ارد بزرگ

دختر مهربان ، خوشبختی بی پایان پدر و مادر است. حکیم ارد بزرگ

آنان که برای بهروزی آدمیان کوشش می کنند ، شایستگان همه دوران ها هستند. حکیم ارد بزرگ

آنکه نمی تواند از خواب خویش ، برای فراگیری دانش و آگاهی کم کند ، ارزش برتری و بزرگی ندارد. حکیم ارد بزرگ

آنگاه که تلاش می کنیم همه چیز را به زور ، در چنگ خویش داشته باشیم ، دستمان ، خالی تر از هر زمان دیگری است . حکیم ارد بزرگ

 

حکیم ارد بزرگ , ارد بزرگ , Great Orod , philosophy , Iranian philosopher

 


هنجارها و قوانین هر کشوری ، باید باور مردم آن سرزمین باشد نه در برابر آن. حکیم ارد بزرگ

هنگام نابودی مهربانی ، هنگام دربند شدن توست. حکیم ارد بزرگ

ارد ، دوست هیچ شکارچی نیست . حکیم ارد بزرگ

بدترین مردم شهر، آب دهان خود را در کوچه و خیابان می اندازند. حکیم ارد بزرگ

بدخو ، زندگی اش کوتاه است. حکیم ارد بزرگ

بدخواهان را با فراموشی و دوری ، نابود کن. حکیم ارد بزرگ

زیباترین خوی زن ، آزرم و شرم اوست. حکیم ارد بزرگ

 

حکیم ارد بزرگ , ارد بزرگ , Great Orod , philosophy , Iranian philosopher

 


روان پاک ، برای همگان ، آرزوی بهروزی و شادمانی می کند. حکیم ارد بزرگ

روان خویش را ، بازیچه دست داستان سرایان دیو سیرت نکنیم.  حکیم ارد بزرگ

زمین همچون آینه می تواند ، بازخورد رفتارها و کنش های ما باشد . حکیم ارد بزرگ

زیستگاه زیبا ، آدمیان را در گذر زندگی ، همواره شاداب و جوان نگاه می دارد.  حکیم ارد بزرگ

هیچ کس و هیچ چیز ، نمی تواند از پویندگی ما جلوگیری کند. حکیم ارد بزرگ

آدم توانا ، از درون بدترین شرایط ، کاخ خوشبختی برای خود می سازد . حکیم ارد بزرگ

آدم خودساخته ، بازیچه بادهایی که به هر سو روانند ، نمی گردد. حکیم ارد بزرگ

 

حکیم ارد بزرگ , ارد بزرگ , Great Orod , philosophy , Iranian philosopher

 


آنچه بدست خواهی آورد ، فراتر از کاری که انجام داده ایی نخواهد بود. حکیم ارد بزرگ

برای رهایی از سختی، فقر و رنج، خجالت را به کنار گذاشته و کار کنیم. حکیم ارد بزرگ

سرگشتگان، در جهانی سیاه و سفید، در کارزار رویارویی با رویاهای شگفت آوری هستند که برای خود ساخته اند. حکیم ارد بزرگ

شرم بر سرزمینی که کودکانش از فقر و بیچارگی، بر کف خیابانها می خوابند. حکیم ارد بزرگ

بسیار یاد کردن از سختی های زندگی ، بردگی می آورد . حکیم ارد بزرگ

بسیاری از سختی هایی که می کشیم ، به خاطر خجالت و ترس از نگاه و فکر دیگران درباره ماست . هیچ کار شرافتمندانه ایی ، خجالت ندارد و از ارزش ما نیز نمی کاهد. حکیم ارد بزرگ

به جای تجلیل از رنج و فقر، راه کار و درآمدزایی به یکدیگر نشان دهیم. حکیم ارد بزرگ

بیچاره سرزمینی که فقر و تنگدستی در آن یک ارزش پنداشته می شود ، باید به پا خواست و کار کرد و خود را از تنگدستی رهانید. حکیم ارد بزرگ

پس از هر درد و رنجی، در پی زندگی و شادمانی باش، نه درد و رنجی دیگر. حکیم ارد بزرگ

جنگ با روزهای سخت ، ما را پولادین می سازد. حکیم ارد بزرگ

جوانان باید بدانند ، برای رسیدن به آرزوهای بزرگ ، لاجرم نباید همه چیز ، همین آغاز مهیا باشد ، بدون خجالت به کاری (حتی ساده و پیش پا افتاده) مشغول شوید ، کار و کوشش شما ، درهای پیروزی را ، یکی پس از دیگری ، خواهد گشود. حکیم ارد بزرگ

خارهای کوچک ، زخم به جان نمی زنند ، بلکه با آن می آمیزند ، برای مقابله با روزهای سخت تر. حکیم ارد بزرگ

دوستی با رنج ها و درد ها ، مانند دوستی با دشمن ستیزه جوست ، باید بر ناراستی ها تاخت ، که این تنها راه ماندگاریست. حکیم ارد بزرگ

رنج ، ما را نیرومندتر می سازد ، اما این هم دلیلی برای دویدن به سوی سختی ها و رنج ها نیست. حکیم ارد بزرگ

 

حکیم ارد بزرگ , ارد بزرگ , Great Orod , philosophy , Iranian philosopher

 

 


روزهای سخت ، گامهای آینده ما را استوارتر و تندتر می کند. حکیم ارد بزرگ

روزهای سخت گذشتند و رفتند ، امروز هنگامه دیگریست ، امید و شادمانی ، تو را فرا می خواند. حکیم ارد بزرگ

ستایشگران رنج ، خاکستر تنبلی و کم کاری می پراکنند. حکیم ارد بزرگ

گروه ، بدون گرامیداشت همه یاورانش ، توان ایستایی ندارد. حکیم ارد بزرگ

 

حکیم ارد بزرگ , ارد بزرگ , Great Orod , philosophy , Iranian philosopher

 

 


گروه ، توان افزون آدمیان است. حکیم ارد بزرگ

برای گرامیداشت یاد رفتگان ، گیاهی بکاریم ، شیرینی ببخشاییم ، با اشک و سوگواری ، راه به جایی نمی بریم . حکیم ارد بزرگ

پیران فریبکار، آتش زندگی جوانانند. حکیم ارد بزرگ

همسایه خوب ، ستودنیست چرا که مایه امنیت و آرامش است . حکیم ارد بزرگ

سختی و رنج ، باید در درون ما نیرو و انرژی حرکت به سوی خوشبختی و نیکروزی را فراهم آورد. حکیم ارد بزرگ

کمرویی و گوشه گیری ، رنج است ... تنها راه رهایی  ، ارزش نهادن به خویش و انجام پرشتاب هر کار شرافتمندانه ای است. حکیم ارد بزرگ

گذشتن از سختی های پیش رو ، چندان سخت تر از آن چه پشت سر گذاشته ایم ، نخواهد بود. حکیم ارد بزرگ

زیبارویان ، با ادب و منش نیکو ، فرشته و پریزاد می گردند. حکیم ارد بزرگ 

آدمیان تندخو و خشمگین را ، از دستگاه سیاسی دور کنیم. حکیم ارد بزرگ

آدمیانی که انتخابات نیک را بی ارزش می انگارند و آنانی که دانسته بازیگر انتخابات نادرست می شوند ، هر دو به یک اندازه به سرزمین خویش پشت کرده اند . حکیم ارد بزرگ

برای ماندگاری یک گروه ، باید دلداده و از خودگذشته بود. حکیم ارد بزرگ

 

حکیم ارد بزرگ , ارد بزرگ , Great Orod , philosophy , Iranian philosopher


بکارگیری آشنایان ناکارا ، در یک گردونه کاری ، برآیندی تلخ در پی خواهد داشت .  حکیم ارد بزرگ

چگونه بر کاخ های فرمانروایان گذشته خرده می گیریم ؟ این کاخ ها نماد و نگار سرزمین ما ، در برابر دیگر سرزمینها بوده است . در ارزیابی گذشته ، باید دیدی فراخ داشت. حکیم ارد بزرگ

خبرچینان و بدگویان، بزرگترین آفت های ماندگاری هر گروهی هستند . حکیم ارد بزرگ

در کشوری که احزاب و گروههای سیاسی مردمی وجود ندارند ، انتخابات هر بار ، بیشتر از پیش ، به پلشتی می گراید. حکیم ارد بزرگ

دولتمردان، پیوسته باید در پی بهترین نخبگان سرزمین خویش، برای اداره امور باشند. حکیم ارد بزرگ

دیوانسالاران و مدیران، باید پشتیبان و همراه گروه های مردمی باشند . حکیم ارد بزرگ

سخن گفتن از دوستی و دشمنی پایدار در سیاست ، خنده آور است. حکیم ارد بزرگ

سرپرست ، باید نماد کارایی و توانمندی باشد. حکیم ارد بزرگ 

آنکه همراه است و یاور، هر نفسش، بهایی بی انتها دارد. حکیم ارد بزرگ

آواز مهربانی، از هر سنگ نگاره ای، ماندگار تر است. حکیم ارد بزرگ

همسر خویش را ، به دیدار دوستان زن و مرد تنهای خویش نبریم . حکیم ارد بزرگ

 

حکیم ارد بزرگ , ارد بزرگ , Great Orod , philosophy , Iranian philosopher


عشق از آدمی دلاوری پیروز می سازد، نه گوشه گیری غمگین و پریشان. حکیم ارد بزرگ

عشق بخشش می آورد، بخشیدن از همه چیز و مهمتر از همه، زمان را که با ارزشترین داشته ماست. حکیم ارد بزرگ

برای انجام کاری بزرگ، نباید بدنبال رخدادی ناگهانی بود، آرمان بزرگ، با کار و کوشش بدست می آید. حکیم ارد بزرگ

پایداری و کوشش ، کلید هر در بسته است . حکیم ارد بزرگ

 

حکیم ارد بزرگ , ارد بزرگ , Great Orod , philosophy , Iranian philosopher

 


تواناترین آدمیان، بر دلها فرمانروایی می کنند. حکیم ارد بزرگ

همسر خویش را از ناکسان بدور بداریم ، چرا که دیر یا زود پلشتی وجود آنها ، زندگیمان را نابود خواهد کرد. حکیم ارد بزرگ

برای نزدیکی و همگرایی خاندان خویش ، باید دستگیر یکدیگر شویم. حکیم ارد بزرگ

بسیاری از آدمیان ، اسیر واژگان بد خویش هستند. حکیم ارد بزرگ

زیبارویی که می داند ، زیبایی ماندنی نیست ، پرستیدنی ست. حکیم ارد بزرگ

کسی که زبانش پیش از اندیشه اش می جنبد، باید همواره بدنبال دوستان تازه باشد. حکیم ارد بزرگ

 

حکیم ارد بزرگ , ارد بزرگ , Great Orod , philosophy , Iranian philosopher


گروه های مردمی ، توان و نیروی یک سرزمین هستند ، که باید پاسشان داشت. حکیم ارد بزرگ

گروه هدفمند ، کمتر دچار سردرگمی ، و از هم پاشیدگی می شود. حکیم ارد بزرگ

گروههای سیاسی هوشمند و کاردان ، در پی نابودی و مرگ رقیب خویش نیستند. حکیم ارد بزرگ

مردم ، شاگرد سیاستمداران نیستند .  حکیم ارد بزرگ

کشوری که دارای سرمایه گذاری و کارآفرینی نیست ، توان نگهبانی از دستاوردهای آرمانی و میهنی خویش را ندارد . حکیم ارد بزرگ

اندیشمندان ، همواره بدنبال پیدا کردن راهی مناسب ، برای بهبود زندگی آدمیان هستند. حکیم ارد بزرگ 

______________

جریمه شرکت آمریکایی به اتهام معامله با ایران
دانا |۱۴:۵۱

دلار دولتی 3000 تومان شد/ رکورد شکست
آفتاب |۱۴:۵۰

چک های برگشتی و معوق شدن تسهیلات باعث کاهش تولید و فروش صنایع شد
آفتاب |۱۴:۵۰

استمرار کاهش نرخ تورم در آبان ماه 1394
بولتن نیوز |۱۴:۴۸

آزادسازی نرخ بلیت هواپیما تاپایان سال
بولتن نیوز |۱۴:۴۸

اوج فعالیت ال نینو تا پایان آذرماه است
خبرگزاری تسنیم |۱۴:۴۷

نگرانی کارگران از قطع یارانه نقدی
الف |۱۴:۴۶

روند مبهم رشد اقتصاد آمریکا با کاهش صرف هزینه های مصرفی
واحد مرکزی خبر |۱۴:۴۵

دلار دولتی 3000 تومان شد/ رکورد شکست
عصر ایران |۱۴:۴۴

فراخوان مجدد تویوتا برای ۱٫۶ میلیون خودرو
وبگاه قلم |۱۴:۴۴

هراس سیاسی از تک نرخی کردن ارز ارز
ارانیکو |۱۴:۴۳

قیمت خودروهای وارداتی + جدول
باشگاه خبرنگاران |۱۴:۴۲

دلاردولتی3000 تومان شد/رکوردشکست
صراط نیوز |۱۴:۳۷

شرایط حضور تمام زائران اربعین در عراق فراهم می شود / 93 گیت در مرز مهران فعال شد
جام نیوز |۱۴:۳۴

دلار دولتی رکورد شکست
الف |۱۴:۳۲

دلار دولتی 3000 تومان شد/ رکورد شکست
ایسنا |۱۴:۲۹

ادامه کف نشینی طلا/ هر اونس 1072 دلار
بولتن نیوز |۱۴:۲۸

آزادسازی نرخ بلیت هواپیما تاپایان سال
مهر نیوز |۱۴:۲۷

۴۰۰ انبار و سردخانه گلستان ساماندهی شدند/رصد ۵۰ قلم کالای ضروری
مهر نیوز |۱۴:۲۳

دفن نعمت های الهی درخور شان یک کشور اسلامی نیست/ نیازمندانی داریم که به همین سیب زمینی های دفن شده توسط آقایان نیازمندند
دانا |۱۴:۲۲

حداقل و حداکثر قیمت زعفران در بازار
بولتن نیوز |۱۴:۱۸

روحانی و نوبخت درباره توزیع رایگان سیب زمینی در دولت احمدی نژاد چه گفتند
سراج24 |۱۴:۱۵

استمرار کاهش نرخ تورم در آبان ماه 1394
ایلنا |۱۴:۱۵

داعش یکبار دیگر فرانسه را تهدید به حمله کرد
روزنامه جوان |۱۴:۱۳

آماده باش به نیروگاههای قدیمی
روزنامه جوان |۱۴:۱۳

بایگانی دیجیتال اسناد گمرکی با سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی
واحد مرکزی خبر |۱۴:۱۱

نظارت بر محصولات وارداتی از ترکیه را چند برابر می کنیم
فارس نیوز |۱۴:۰۸

سرمای سخت در بازار خودرو
جام نیوز |۱۴:۰۷

نرخ تورم آبان ماه به 14.3درصد رسید
میزان |۱۴:۰۶

برندگان بهترین خودرو های سال ۲۰۱۶ در کانادا
بولتن نیوز |۱۴:۰۶

کشف 73 تن پیش ساز مواد مخدر در گمرک شهید رجایی
واحد مرکزی خبر |۱۴:۰۱

کشف بیش از 30000 عدد قرص ترامادول در گمرک میلک
واحد مرکزی خبر |۱۴:۰۱

فراخوان مجدد تویوتا برای 1.6 میلیون خودرو
آفتاب |۱۴:۰۰

ادامه کف نشینی طلا با انتشار آمارهای اقتصادی آمریکا/ هر اونس 1072 دلار
نامه نیوز |۱۴:۰۰

کاهش تعداد دکل ها و افت قیمت نفت/ برنت 45 دلاری شد
نامه نیوز |۱۴:۰۰

افزایش وام چقدر در جهش های قیمتی مسکن موثر است؟
نامه نیوز |۱۴:۰۰

کاهش اندک قیمت سکه، افزایش بهای طلا/ دلار همچنان در بازار می تازد
نامه نیوز |۱۴:۰۰

نرخ تورم آبان ماه کاهش یافت
بنکر |۱۳:۵۹

تقاطع غیر هم سطح امیریه دامغان افتتاح شد
مهر نیوز |۱۳:۵۷

کاهش تعداد دکل ها و افت قیمت نفت/برنت 45 دلاری شد
بولتن نیوز |۱۳:۵۷

کاهش تجارت خارجی ایران در هشت ماه سال جاری
واحد مرکزی خبر |۱۳:۵۴

راز مردانه تر شدن محیط کاری مایکروسافت چیست؟
اقتصاد پرس |۱۳:۵۴

مسکن قسطی به بازار می آید
اقتصاد پرس |۱۳:۵۳

سفارش پیتزا با فشار تنها یک دکمه ممکن شد
اقتصاد پرس |۱۳:۵۲

52 هزار میلیارد تومان خرید اینترنتی ایران در سال 93
اقتصاد پرس |۱۳:۵۲

از بنزین 1000 تومانی تا دلار 3600 تومانی
اقتصاد پرس |۱۳:۵۲

افتتاح تقاطع غیر هم سطح میامی - جاجرم
آریا نیوز |۱۳:۵۲

افزایش شاخص بورس توکیو
آریا نیوز |۱۳:۵۲

افزایش وام چقدر در جهش های قیمتی مسکن موثر است؟
اقتصاد پرس |۱۳:۵۲

قیمت دلار به ۳۶۳۵ تومان رسید

استرالیا مشتری جدید طرح های عمرانی ایران
سیبنا |۱۳:۵۱

رانت خواری در بازار ارز حذف می شود
دانا |۱۳:۴۹

هشترود رتبه اول تولید گندم در آذربایجان شرقی
آناج |۱۳:۴۸

استخدام یک نفر تایپیست در اصفهان
آریا نیوز |۱۳:۴۸

استخدام نیروی امور مشترکین در مجموعه لذیذ – بندرعباس
آریا نیوز |۱۳:۴۸

استخدام انباردار با سابقه کار در کرج
آریا نیوز |۱۳:۴۸

استخدام صندوقدار کافی شاپ رستورانی در کرج
آریا نیوز |۱۳:۴۸

استخدام منشی خانم جهت کار در دفتر شرکت
آریا نیوز |۱۳:۴۷

استخدام منشی خانم جهت کار در اموزشگاه زبان
آریا نیوز |۱۳:۴۷

استخدام منشی خانم جهت کار در اموزشگاه زبان
آریا نیوز |۱۳:۴۷

استخدام منشی خانم جهت کار در اموزشگاه زبان
آریا نیوز |۱۳:۴۷

استخدام خیاط جهت مبل سازی در کرج
آریا نیوز |۱۳:۴۷

استخدام منشی مسلط به حسابداری و اکسل
آریا نیوز |۱۳:۴۷

استخدام منشی خانم جهت همکاری با دفتر وکالت
آریا نیوز |۱۳:۴۷

استخدام پیک چاپار فردیس کرج
آریا نیوز |۱۳:۴۶

استخدام آشپز ماهر جهت کار در فست فود – کرج
آریا نیوز |۱۳:۴۶

استخدام منشی خانم آشنا به امور اداری دفتری
آریا نیوز |۱۳:۴۶

استخدام کرمانشاه – شرکت پخش کاوه
آریا نیوز |۱۳:۴۶

استخدام اساتید مجرب و با سابقه آلمانی در تهران
آریا نیوز |۱۳:۴۶

استخدام پیک موتوری مجرب در کرمانشاه
آریا نیوز |۱۳:۴۶

موسسه اعتباری " آرمان " ثبت شد
بانکیا |۱۳:۴۵

تسهیلات اقتصاد ایران را درمان نمی کند
بانکیا |۱۳:۴۵

استخدام بازاریاب حضوری در کرمانشاه
آریا نیوز |۱۳:۴۵

استخدام کارشناس کامپیوتر آقا مسلط به شبکه در تهران
آریا نیوز |۱۳:۴۵

استخدام شرکت پخش تجارت گستر بیستون در کرمانشاه
آریا نیوز |۱۳:۴۵

استخدام خیاط جهت کار در تولیدی – کرمانشاه
آریا نیوز |۱۳:۴۵

استخدام مدرس زبانهای مختلف با سابقه تدریس در تهران
آریا نیوز |۱۳:۴۵

استخدام ویزیتور جهت فروش تجهیزات پزشکی در زنجان
آریا نیوز |۱۳:۴۵

استخدام راهبر فروش اینترنتی در فروشگاه اینترنتی پارسه گرد
آریا نیوز |۱۳:۴۴

بزرگترین تهدید برای اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶
الف |۱۳:۴۴

استخدام تعدادی کارمند خانم جهت همکاری در تهران
آریا نیوز |۱۳:۴۴

استخدام شیراز – منشی جهت مطب
آریا نیوز |۱۳:۴۴

استخدام حسابدار آشنا به سیستم شایگان – شیراز
آریا نیوز |۱۳:۴۴

نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی از 15 آذر
واحد مرکزی خبر |۱۳:۴۴

استخدام منشی در دفتر دکوراسیون داخلی – شیراز
آریا نیوز |۱۳:۴۳

استخدام شرکت پخش ساحلی در شیراز
آریا نیوز |۱۳:۴۳

استخدام یک آقا باهوش و فعال آشنا به کامپیوتر
آریا نیوز |۱۳:۴۳

مدیر امور بین الملل شرکت نفت: احتمال کاهش بیشتر قیمت نفت در آینده
خبرگزاری دانشجو |۱۳:۴۳

بازی دولت با شیر
خبرگزاری دانشجو |۱۳:۴۳

استخدام آتلیه پارس عکس در اصفهان
آریا نیوز |۱۳:۴۳

استخدام جهت کار در آژانس مسافرتی قصران گشت
آریا نیوز |۱۳:۴۳

استخدام موسسه خیریه یاران مهربان زاینده رو در اصفهان
آریا نیوز |۱۳:۴۳

دلار ۳۶۳۰ تومان معامله شد + قیمت سکه و طلا
نسیم آنلاین |۱۳:۴۳

استخدام منشی جهت امور دفتری – شهر اصفهان
آریا نیوز |۱۳:۴۲

استخدام اصفهان – کارمند جهت کار در دفتر بیمه
آریا نیوز |۱۳:۴۲

استخدام عکاس حرفه ای خانم جهت کار در آتلیه
آریا نیوز |۱۳:۴۲

استخدام منشی جهت کار در مشاور املاک – اصفهان
آریا نیوز |۱۳:۴۲

استخدام بازاریاب در زمینه تاسیسات ساختمان – اصفهان
آریا نیوز |۱۳:۴۲

استخدام برنامه Java، کارشناس پایگاه داده در شرکت رای دانا
آریا نیوز |۱۳:۴۱

دلار 3635 تومان، سکه 910 هزار تومان

جهش ۳۷۰ هزار میلیاردی نقدینگی
بانکیا |۱۳:۴۰

نشست بانکداری اسلامی تصویب شد
بانکیا |۱۳:۴۰

رمزموفقیت بانکها عرضه محصولات جدیداست
بانکیا |۱۳:۴۰

نرخ تورم در ۱۲ماه منتهی به آبان ماه امسال ۱۴.۳ درصد
فارس نیوز |۱۳:۳۹

تورم ۱۴.۳ درصد رسید
صراط نیوز |۱۳:۳۸

استخدام شرکت کیمیا پویش شرق در اراک
آریا نیوز |۱۳:۳۷

استخدام اصفهان – جوشکار ماهر
آریا نیوز |۱۳:۳۷

استخدام کرمان – نیروی برق و مکانیک در شرکت روداب پلاست
آریا نیوز |۱۳:۳۷

استخدام جهت همکاری با یک شرکت معتبر پیمانکاری
آریا نیوز |۱۳:۳۷

استخدام بازاریاب در زمینه موادغذایی در بندرعباس
آریا نیوز |۱۳:۳۷

استخدام پرستار کودک در شهر اصفهان
آریا نیوز |۱۳:۳۷

استخدام مهندس شیمی گرایش ترموسینیتیک و کاتالیست
آریا نیوز |۱۳:۳۷

استخدام دبیر با سابقه در آموزشگاه زبان – همدان
آریا نیوز |۱۳:۳۷

موسسات مالی، آینده فروشی کردند
بانکیا |۱۳:۳۵

فرصت ها و تهدیدهای بانکداری سایه ای
بانکیا |۱۳:۳۵

بزرگترین پیامد صعود دلار
بانکیا |۱۳:۳۵

آخرین خبرها از پروژه قطار برقی تهران - مشهد
فردا نیوز |۱۳:۳۳

استمرار کاهش نرخ تورم در آبان ماه
واحد مرکزی خبر |۱۳:۳۲

مهلت نام نویسی در سامانه سماح تمدید شد
حساب من |۱۳:۳۰

پیش بینی موسسه HSBC از قیمت طلا
بانکیا |۱۳:۳۰

ارزش دلار تقویت شد
بانکیا |۱۳:۳۰

دیدار مدیرعامل بانک ملت با علما و مراجع تقلید
افکار نیوز |۱۳:۲۶

قیمت واردات خودروهای لوکس / تصمیم جدید درباره سیگارو موبایل
باشگاه خبرنگاران |۱۳:۲۵

آغاز نشست فصلی شورای حکام در وین با محوریت ایران
ارانیکو |۱۳:۲۴

دیدار مدیرعامل بانک ملت با مراجع تقلید
بانکیا |۱۳:۲۴

مبادله های بانکی میان ایران و لوکزامبورگ
بانکیا |۱۳:۲۴

کاهش قیمت طلای جهانی و رشد ۱۹ تومانی دلار/ معامله دلار با نرخ ۳۶۳۲ تومان + جدول
بولتن نیوز |۱۳:۱۹

افزایش نرخ بهره، طلا را تهدید نمی کند
بنکر |۱۳:۱۸

گروه های تلگرام از امروز «سوپر» می شود
فردا نیوز |۱۳:۱۳

لباس بچه گانه با طرح های حیوانات
جام نیوز |۱۳:۱۳

رانت خواری در بازار ارز حذف می شود
وبگاه قلم |۱۳:۱۲

دلار، سکه آتی را بالا کشید
وبگاه قلم |۱۳:۱۲

افزایش وام چقدر در جهش های قیمتی مسکن موثر است؟
خبر آنلاین |۱۳:۱۱

قیمت جدید انواع دوچرخه در بازار +جدول
ایستانیوز |۱۳:۱۱

ارزان قیمت ترین های بازار خودرو + جدول
ایستانیوز |۱۳:۱۰

قیمت جدید انواع دستگاه تست قندخون +جدول
ایستانیوز |۱۳:۱۰

افزایش نرخ بهره آمریکا مهمترین تهدید برای قیمت طلا نخواهد بود
طلا |۱۳:۱۰

فردوسی، نخستین فروشگاه زنجیره ای ایران +عکس
طلا |۱۳:۱۰

کاهش چشمگیر مصرف پارچه به دلیل ورود پوشاک قاچاق
الف |۱۳:۱۰

معامله دلار با نرخ ۳۶۳۲ تومان +جدول
مشرق نیوز |۱۳:۰۸

خلبانی که هواپیمای روسی را ساقط کرد+عکس
ایستانیوز |۱۳:۰۷

وقتی شرکت سامسونگ سبزی فروشی بود
ایستانیوز |۱۳:۰۷

برنامه راهبردی صنعت هوایی کشور تدوین شود
سیبنا |۱۳:۰۶

کواکبیان: فقط 30 درصد مشکلات اقتصادی با رفع تحریم ها برطرف می شود
مشرق نیوز |۱۳:۰۶

دلار، سکه آتی را بالا کشید
الف |۱۳:۰۵

ارز مورد نیاز زائران اربعین در ایلام تامین شد
بولتن نیوز |۱۳:۰۴

کاهش اندک قیمت سکه، افزایش بهای طلا/ دلار همچنان در بازار می تازد
خبر آنلاین |۱۳:۰۳

توصیه پرطرفدارترین اینستاگرامی ورزش ایران
ایستانیوز |۱۳:۰۳

قیمت روز پرفروش ترین تلویزیون ها ی LED؟+جدول
ایستانیوز |۱۳:۰۳

ادامه کف نشینی طلا با انتشار آمارهای اقتصادی آمریکا/ هر اونس 1072 دلار

توصیه پرطرفدارترین اینستاگرامی ورزش ایران
ایستانیوز |۱۳:۰۳

قیمت روز پرفروش ترین تلویزیون ها ی LED؟+جدول
ایستانیوز |۱۳:۰۳

ادامه کف نشینی طلا با انتشار آمارهای اقتصادی آمریکا/ هر اونس 1072 دلار
آفتاب |۱۳:۰۳

گروه ۴۰۰ نفره تاجران ایتالیایی در راه تهران
شبکه خبر |۱۳:۰۳

رانت خواری در بازار ارز حذف می شود
جمهوریت |۱۳:۰۳

افزایش قیمت سکه ادامه دارد / دلار ۳۵۸۶ تومان
خبرگزاری دانشجو |۱۳:۰۱

اتکا اقتصاد به نفت مهمترین معضل کشور است
مهر نیوز |۱۳:۰۱

هزینه تولید در استان بوشهر بالا است/ فعالیت ۷۲۴ واحد تولیدی
مهر نیوز |۱۳:۰۱

افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی
آفتاب |۱۳:۰۰

تحول در راندمان نیروگاهی با تولید هم زمان برق و حرارت/ راندمان نیروگاهی به 80 درصد می رسد
ایلنا |۱۲:۵۹

افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی
ایلنا |۱۲:۵۹

سنگ اندازی ترکیه در مبارزه با داعش!
ایستانیوز |۱۲:۵۹

افزایش ۱۹تومانی قیمت دلار در روز پنجشنبه ۵آذر
ایستانیوز |۱۲:۵۹

اظهارات وزیر اقتصاد درباره رشد اقتصادی
نامه نیوز |۱۲:۵۸

آماده باش به نیروگاههای قدیمی
فردا نیوز |۱۲:۵۸

نشست بانکداری اسلامی تصویب شد
بنکر |۱۲:۵۳

مردم نظر دادند:کاهش نرخ سود بانکی به صورت «دستوری» نتیجه ندارد/پول به بازار سفته بازی می رود
خبر آنلاین |۱۲:۵۲

مسکن اجتماعی، ضامن حفظ حقوق شهروندی است/ ایجاد رفاه بیشتر برای اقشار کم درآمد از اهداف مسکن اجتماعی است
ایلنا |۱۲:۵۲

بزرگترین تهدید برای اقتصاد جهانی در سال 2016
فردا نیوز |۱۲:۵۱

سیاست ها و اقدامات کلان مربوط به بازی های رایانه ای تصویب شد
اقتصاد پرس |۱۲:۵۱

ورود یک فروند هواپیمای ویژه کنترل تجهیزات ناوبری فرودگاهی به کشور
خبرگزاری دانشجو |۱۲:۵۱

محدودیت تردد تریلر و کامیون در محورهای منتهی به شمال
اقتصاد پرس |۱۲:۵۰

تاثیر شدید بر اقتصاد ترکیه در صورت تحریم از سوی روسیه
اقتصاد پرس |۱۲:۵۰

تولید زعفران درخرم آباد به ۱۰۰کیلو می رسد
اقتصاد پرس |۱۲:۵۰

روسیه 6 کشتی ترکیه را توقیف کرد
اقتصاد پرس |۱۲:۵۰

از پرداخت وام به قالیبافان تا تقلّا برای تدوین سند کار شایسته
اقتصاد پرس |۱۲:۴۹

قدیمی ترین عکس آیت الله هاشمی
ایستانیوز |۱۲:۴۹

میمون ولگرد در کوچه های مشهد! /عکس
ایستانیوز |۱۲:۴۹

موانع داخلی بیش از تحریم صادرکنندگان را زمین زده است
اقتصاد پرس |۱۲:۴۹

راه اندازی دومین قطار حومه ای تهران-کرج-هشتگرد-قزوین
اقتصاد پرس |۱۲:۴۹

روسیه واردات گوشت سفید از ترکیه را از 10 آذر ممنوع می کند
اقتصاد پرس |۱۲:۴۹

پیشنهاد معافیت مالیاتی برای طرح های ایجاد اشتغال در روستاها
اقتصاد پرس |۱۲:۴۹

سهم 35 درصدی بهره وری از رشد ۸ درصدی اقتصاد در برنامه ششم
اقتصاد پرس |۱۲:۴۸

دستیابی به اهداف توسعه نیازمند تشکیل زنجیره های صادراتی است
اقتصاد پرس |۱۲:۴۸

شورای عالی فضای مجازی به دغدغه امام خامنه ای نرسید
اقتصاد پرس |۱۲:۴۸

ادامه کف نشینی طلا با انتشار آمارهای اقتصادی آمریکا/ هر اونس 1072 دلار
خبر آنلاین |۱۲:۴۸

اقتصاد نفتی، بلای جان جوانان و اشتغال
9 صبح |۱۲:۴۸

معاملات بازار سکه جذاب می شود!
9 صبح |۱۲:۴۸

ورود یک فروند هواپیمای ویژه کنترل تجهیزات ناوبری فرودگاهی به کشور
اقتصاد پرس |۱۲:۴۸

افزایش ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی در دولت یازدهم
اقتصاد پرس |۱۲:۴۷

بازنگری استانداردهای تولید خودرو در ایران
اقتصاد پرس |۱۲:۴۷

توصیه های ۶ روزه هواشناسی کشاورزی
اقتصاد پرس |۱۲:۴۷

سفر ۲ میلیون زائر به عتبات از شلمچه٬ چزابه و مهران
اقتصاد پرس |۱۲:۴۷

استقبال استاندار سمنان و رئیس مرکز پژوهش های مجلس از وزیر راه و شهرسازی / بازدید از هفت طرح عمرانی و افتتاح سه پروژه
ایلنا |۱۲:۴۵

معضلی به نام بالا بودن تلفات شبکه های توزیع برق/راندمان نیروگاهی کشور پایین است
فارس نیوز |۱۲:۴۵

گران ترین سیستم صوتی جهان/عکس
ایستانیوز |۱۲:۴۵

داعش ایران را تهدید کرد
ایستانیوز |۱۲:۴۵

کاهش تعداد دکل ها و افت قیمت نفت/ برنت 45 دلاری شد
خبر آنلاین |۱۲:۴۵

قطع برق دو کشور را به جان هم انداخت!
بولتن نیوز |۱۲:۴۵

واردات کالا ۲۰ درصد کاهش یافت/ توسعه تولیدت داخلی در پساتحریم


نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد