X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی ) :فرهنگ اشتباه می تواند پاکی ازدواج را از آن گرفته و سیاه و فریبکارانه اش سازد .

سه‌شنبه 25 خرداد‌ماه سال 1395 ساعت 08:28 ق.ظ

 همراه خواهیم بود با پندهای پدرانه فیلسوف حکیم ارد بزرگ:

استاد دانشگاهی که اینترنت را نمی شناسد، بی سوادی بیش نیست. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )


اگر اینترنت پر شود از داده های با ارزش، خود به خود از تباهی و بزهکاری کاسته می شود. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

اگر خوب نگاه کنیم می بینیم اینترنت ایران، صدها چهره ماندگار در خود دارد که هیچگاه برای آنها بزرگداشتی گرفته نشده است کار بزرگ آنها در گستره فرهنگ و دانش از صد هزار سرباز کمتر نبوده و نیست. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

به خواب هایت دل مبند ، زندگی از آن هوشیاران و بیدارانی است ، که از تنهایی برون آمده و برای پیشرفت به هم پیوسته اند. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

چه بسیار آدمهای مغروری دیدم که فریاد می زدند و می گفتند ما فروتن و خاکی هستیم. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

خردمندان ، روانی آرام و دلی سرشار از مهر دارند. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

نامدار کهن ، پیشوا و راهبر دوران هاست ، سرشت او با آهنگ و خوی مردم سرزمین خویش ، هماهنگ است . حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

نامداران ماندگار آنانی اند، که سرشتی نیکو و دلی سرشار از مهر دارند. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

نامداری ، بی نیک نامی ، به پشیزی نمی ارزد. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

از آغاز باید نظم را به کودکانمان آموزش دهیم. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

خود کامگان ، در ژرفنای وجود خویش گم می شوند. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

خودت را بشناس و به آن ببال. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )  

اندیشه آدمهای کوچک همواره درگیر حاشیه ها و شاخه و برگ هاست ، آنها همواره از پرداختن به ریشه ها در هراس هستند ، گویا منتظرند دیگران حرف های آنان را بزنند ، تا آنها کمتر آسیب ببینند. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

اینترنت ، مهر و دوستی ، میان آدمیان را افزون نمود. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

اینترنت ، مهمترین ابزار پیشرفت همه جانبه یک سرزمین است. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

اینترنت ابزار آگاهیست ، گریزی از روشنی و نور نیست. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 
بزرگترین فیلسوفان جهان ، همواره از مهر و انسانیت سخن گفته و می گویند. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

فلسفه چیست ؟ راه رسیدن به آزادی و انسانیت است . حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

فلسفه هفت سین چیست ؟ نشانه های آمیختگی آدمیان است با طبیعت . حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

اگر شما به سختی ها پشت کنید ، آنها هیچگاه به شما پشت نخواهند نمود ، باید خردمندانه با سختی ها مبارزه کرد. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

اگر شور زندگی و امید را ، در روان یاران افسرده خویش بارور کنیم ، تنهایی هیچگاه به سراغ مان نخواهد آمد. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

اگر همسران رازهای زندگی خویش را بیرون نبرند ، کمتر به غم جدایی گرفتار می آیند. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

ایستایی وجود ندارد ، هر چه هست ، جوشش است و جاری بودن. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 
آن که پند و اندرز نمی پذیرد ، خیلی زود گرفتار می شود. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

آنکه پیاپی سخنتان را می برد ، دلخوش به شنیدن سخن شما نیست. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

با واژگان و سخن خویش ، نوازشگر روح و روان دیگران باشیم ، نه شمشیری برای نابودی دل ها. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

برده سخن دل مباش، آدمهای خوشبخت ، ندای خرد و عقل را پیش از هر نوایی می شنوند. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

بزرگان از باورهای خویش سخن می گویند، باورهایی که براستی آنها را درست می دانند. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

به جای آنکه به دنبال انسان سازی باشیم، یاد بگیریم چگونه مهربانانه با دیگران رفتار کنیم . حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

به هنگام گرفتاری ، پند از بزرگان و خردمندان بگیریم ، نه رمالان و جادوگران. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

استوارترین پیمان ها آنهاییست که با اندیشه مان پذیرفته ایم. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

اگر آدمیان می دانستند ، بخشندگی چه داشته بزرگیست ، هیچگاه از آن دوری نمی کردند. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

اگر آغاز زندگی ات ، با شادی و روز همراه بود ، در جست و جوی چراغ و پناهگاهی برای شبانگاهان باش ، و اگر آغازش رنج و سیاهی بود از امید در خود چراغی بیافروز ، که پگاه خوشبختی نزدیک است. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

فداکارتر و از جان گذشته تر از آتش نشانها ندیده ام . حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

آتش نشانها ، اساطیر مهر و مهربانی هستند . حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

آتش نشانها ، هر دم ، هستی خود را برای زنده ماندن دیگران، به خطر می افکنند . حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

از دیدگاه ارد ، آتش نشانها ، براستی چهره های ماندگار هستند . حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

ابومسلم خراسانی نماد برافراشته آزادگی ایرانیان است او بندهای دشمنان ایران را پاره کرد و خون گرمی شد در رگهای سرد کشورمان ، خونی که تا ابد در دل این کشور خواهد جوشید و هر زنجیری را پاره خواهد نمود. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

یک ارزن انسانیت ، بسیار با ارزشتر از بزرگترین فیلسوف جهان بودن است. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

آدم بی نظم، عمرش هم کوتاست. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

آدم توانا، ورزش را به فراموشی نمی سپارد. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

آدم خودخواه ، دوران خوشبختی اش کوتاه است. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

بیچاره آدمی که ، راه درست زندگی خویش را از نادان می پرسد. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

بیشتر سخنانی که به پادشاهان گذشته نسبت می دهند، دروغ و بی پایه و اساس است. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

بینشی که همه چیز را خوب و یا بد می پندارد، درست نیست. باید ترازوی خرد و اندیشه را ، همواره در زندگی به کار گرفت. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

پاسخ سخنان دلسوزانه بزرگان و ریش سپیدان، گستاخی و اخم نیست. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

پند و اندرز بسیار ، همچون دشنام آزار دهنده است. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 
کاشتن تخم غم ، تباهی زندگی را در پی دارد. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

کسی که دوران شادمانی اش را ، با خاکستر غم و اندوه نابود می کند ، بیماری بیش نیست. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

کسی که همواره ، ساز ناله اش کوک است ، دمادم ، زندگی خود و نزدیکانش را ، تلخ و تاریک می کند. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

داستان کوتاه همواره زیباست ، چرا که خواننده با شیره و جان اندیشه نویسنده روبروست. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

رویا پردازی که کارآفرین هم باشد ، می تواند سرچشمه دگرگونی های بسیار شود. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

سخن بدون پشتوانه ، گزاف گویی است. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

سخن بزرگان ، اندیشه ما را ، پولادین می سازد. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

سخن مهر آمیز و دلگرم کننده، می تواند از فانوس کوچک ، ستاره بسازد. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

سخن مهر آمیز و دلگرم کننده را، باید از همه سو بشنویم. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

سخن خردمند، راه رسیدن به خوشبختی را کم می کند و سخن نادان تباهی را نزدیک می سازد. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

کشورهای غمگین، سهم تولید جهانی شان کم و میزان بیکاری مردمشان بسیار است. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

مراسم سوگواری درگذشتگانمان را، تنها یک روز و کوتاه برگزار کنیم. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

نواهای غمناک ، بدن و روان آدمی را پژمرده و نابود می کند. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

نیرنگ ، همراه غم پرستان بیمار است. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 
سخنان فلاسفه بزرگ جهان پیچیده نیست ، شیره سخن همه آن ها می شود مهربانی ، آزادگی و انسانیت . حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

فرهنگ اشتباه می تواند پاکی ازدواج را از آن گرفته و سیاه و فریبکارانه اش سازد . حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

این روزها، هنگامیکه برنامه های تلویزیونی را می بینم که در آنها کودکان و جوانان را تشویق به کتابخوانی می کنند ، خنده ام می گیرد. شوربختانه کسانی که همگان را تشویق به کتابخوانی می کنند خود به روز نشده اند . با آمدن اینتـرنت ، کتاب ها بر روی آن بارگزاری شده و یا می شـوند ، خواننده کتاب به آنی در آنها جستجو می کند و به خواست خود می رسد !.. ریشه خوانی و بُن خوانی ، خواست جویندگان دانش است. روشنتـر آنکه ، آدمیان با یک سـرچ ساده به عصاره و شیره هر پرسشی می رسند. امروزه ، همگان به دنبال کلیدواژه های مهم هستند. آشیانه کتابها از این پس اینترنت است. بدانیم و باور کنیم که: اینترنت، جهان دانایی و آگاهی است و همه ما برای رشد و گسترش آن مسئولیم. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

اینترنت ، ارزش زمان را به آدمیان یادآوری نمود ، و بی شک ، جهان رو به خلاصه گرایی در متون و نوشته هاست . حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

 دوران کتابخوانی به شیوه کهن پایان رسیده، امروزه هنگامه ((ریشه خوانی)) است ، که آن هم با کمک جستجوگرها در اینترنت قابل دستیابیست. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

در هر دوران و زمانی ، بدون آنکه بدانیم و بخواهیم ، برده ماشین تاریخ و تمدن خویش هستیم و به ناچار ، مجبوریم این تانک بسیار بزرگ را به پیش ببریم. باید گفت لاک و پوسته این تانک ، هر چه سبکتر باشد ، تندی پویش و رشد ما بیشتر خواهد بود. وگرنه ، ما توان پیش رفتن نخواهیم داشت و از دیگر تمدن ها پس افتاده و پیر و فرتوت می شویم. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 
در داستان لیلی و مجنون بیش از عشق، دیوانگی و افسونزدگی دیدم، عشق آزاد کننده زیباترین احساسات و توانایی های آدمی برای بهروزی و پیشرفت خود و دیگران است. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

در عشق، شرف و آزادی هست زندگی و پاکی هست، نام عشق برازنده هر کار غیر شرافتمندانه ایی نیست. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

در عشق راستین ، بدنبال سود جستن نیستیم ، می بخشیم برای پرواز، رهایی و آزادگی. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

دلباختگی ، ساختار روان ما را نرم می سازد و نمی گذارد در برابر تندبادها بشکنیم. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

دلدادگی و عشق را از زندگی بگیریم ، تنها و آواره ایم. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

عشق به آن اندازه ارزشمند است که برای آن، بهایی نمی توان گذاشت. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

عشق ، تنها با از خودگذشتگی ارزش می یابد. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

عشق ، در خود ستایش و بزرگداشت بهمراه دارد. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

عشق ، همان کشش آهنربایی درون ماست ، که آدمی را ناخودآگاه، بسوی دوست داشتنی ترین چیز می کشاند. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

عشق ، همچون توفان ، سرزمین غبار گرفته وجود را پاک می کند و انگیزه رشد و باروری ، روزافزون می گردد. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

عشق از آدمی دلاوری پیروز می سازد، نه گوشه گیری غمگین و پریشان. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

عشق بخشش می آورد، بخشیدن از همه چیز و مهمتر از همه، زمان را که با ارزشترین داشته ماست. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 
شایستگان ، بالندگی و شکوفایی خود را ، در نابودی چهره دیگران نمی بینند. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

شایستگان بردبارند و امیدوار. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

شایستگان بیشتر زمان ها ، نیمه پر لیوان هر موضوعی را می بینند. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

آدم بزرگ به راستی ، خویش را باور دارد. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

آدم کوچک ، بیش از حق خود می خواهد. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

آدم های کوچک ، باور خویش را بهترین اندیشه می دانند. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

آدمها را آنگونه بخواهیم که هستند ، نه آنگونه که می خواهیم. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

سینمای غمزده ، دشمن اقتصاد و بهره وری است. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

سینمای نا امید و غم زده ، می تواند روان پاک یک کشور را نابود سازد. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

غم ، سیاهچال توانایی هاست. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

غمخواری با دیگران به معنای شیون و زاری کردن با آنان نیست ، غمخواری یعنی امید بخشی و آرام سازی غمزدگان. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

آدمیان با یکدیگر یکی نیستند ، زنان و مردان ، هر یک بگونه ایی می اندیشند ، یکی دانستن آدمیان درست نیست . حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

آدمیان ترسو و ناکارآمد ، خود را در دنیای صوفیانه ، پیروز می بینند. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

آدمیان خونریز ، از همه ترسوتر هستند. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

شایستگان چهره ایی گشاده دارند ، نگاهی مهربان ، دستی نوازشگر و نوایی پندآموز. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

مجلس مهستان در دودمان اشکانیان ، نشان از پیشتازی ایرانیان ، در مردمسالاری و دموکراسی دارد. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 
آرزوهای خویش را ارزشمند بدان که توان پرواز تو، به سوی آرمان هاست. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

آرمان بزرگ ، همواره زاینده امید است. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

آسیب دیده ، همیشه درهای آرزوهایش ، کوچک و کوچکتر می شود ، مگر با امید ، که زندگی ما را دگرگون می سازد. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

با بدیهای دیگران ، دل خویش را به سیاهی نکشیم ، همواره نگاهمان ، به راستی باشد و مهربانی. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

ترس از جدایی ، جدایی به بار می آورد. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

جهان ، گستره ناامیدی نیست. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

جهان دوست داشتنی است، همانگونه که ما دوست داشتنی هستیم. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

در تاریکترین شب های ستم، روشنترین ستاره های رهایی زاده می شوند. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

دیر تصمیم بگیرید ، اما آنگاه که گرفتید به اندک تندبادی ، رهایش نکنید. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )
 
زمانی که نیروهای درون خویش را انکار کنیم، نگرانی به دیدارمان می آید. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

کشتن امید آدمیان ، کمتر از جنایت نیست. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

نام دیگر کوچ ، امید است. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

همواره امیدوار به زندگی بهتر و شرافتمندانه باشید ، هیچگاه توان خویش را انکار نکنید ، خود را دوست بدارید و برای بهروزی ، کوشش کنید. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

هیچ اهرمی ، همچون بردباری و امید ، نمی تواند سختی ها را از پیش پایمان بردارد. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 
نادان همیشه از آز و فزون خواهی خویش ، خسته است. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

نرمدلی و نرمش از آدمیست و سنگدلی و سختسری ، خوی اهریمن. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

نزدیک شدن به آدمهای بی خرد ، تاوانی دهشتناک دارد. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

اگر برای رسیدن به آرزوهای خویش ، زور گویی پیشه کنیم ، پس از چندی ، کسانی را در برابرمان خواهیم دید ، که دیگر زورمان به آنها نمی رسد. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

اندیشه های فراگیر مردمی ، همیشگی نیست ، زیرا همواره دستخوش دگرگونی به دست جوانان پس از خود است ، با آمدن جوانان ، به آرامی آرمان های نو پدید می آید ، و اگر آرمان گذشتگان نتواند خود را بازسازی کند ، ناگریز نابود می گردد. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

اندیشه های کوچک ، توان رسیدن به آرزوهای بزرگ را ندارند. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

آدمهای فرهمند و خودباور ، بدنبال کف زدن دیگران نیستند ، آنها به شکوه و ارزش کار خود ، باور دارند. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )  

آدمی آنگاه از همه توان و نیروی خویش برای کاری بهره می گیرد که در آن ، آرزو و باورهای درونی خویش را ببیند. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

آرمان ما نباید زندگی دیگران را نابود سازد ، آرمانی ارزشمند است ، که بهروزی همگان را در پی داشته باشد. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

آنکه آرمانش را ساده و باز نموده ، کمتر دچار سردرگمی می گردد. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

آنکه در بیراهه گام بر می دارد ، آرمان خویش را گم کرده است. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

برای رسیدن به آرمان ، باید از همه نیروهایمان بهره بگیریم ، هر بار که به در بسته ایی رسیدیم ، نباید خویشتن را سرزنش کنیم. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

برخیز!...  راه های تازه ، در آرزوی رسیدن قدم های ما هستند. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

سیاستمدار شایسته ، باید توان پوزش از مردم را نیز داشته باشد. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 
آدمی ، بخشی از گیتی است و باز در آن آمیخته می گردد. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

بی مایگی و بدکاری ، پاینده نخواهد ماند ، گیتی رو به شکوفایی است . با نگاهی به گذشته می آموزیم : نابکاری هایی همچون برده داری ، همسر سوزی و … را آدمیان رها نموده اند ، پس پویندگی و شکوفایی ، براستی هویداست. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

جهان را آغاز و انجامی نیست ، آنچه هست ، دگرگونی در گیتی است . ما دگرگونی در درون گیتی را زایش و مرگ می نامیم . ما بخشی از دگرگونی در گیتی هستیم ، دگرگونی که در نهان خود ، پویش و شکوفایی را پیگیری می کند . بروز آینده ما ، بسیار فربه تر از امروز خواهد بود ، ما در درون گیتی ، در حال پرتاب شدن هستیم ، پرتاب به سوی جایی و نمایی که هیچ چیز از آن نمی دانیم ، همان گونه که در کودکی از این جهان هیچ نمی دانستیم . میدان دید ما ، با همه فراخنایی خود ، می تواند همچون شبنمی کوچک باشد بر جهانی بسیار بزرگتر از آنچه ما امروز از گیتی در سر می پرورانیم ، پس ، گیتی بی آغاز و بی پایان است. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

گیتی زایشگر است ، پویشی آرام در همه گونه های آن ، دیده می شود. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

گیتی ناز ما را نمی کشد ، جهان با ما و یا بی ما ، در حال پیش تاختن و رشد است ، پس کوشش کنیم ، در هر جایی که هستیم ، بهترین باشیم و بخشی از بار رشد و پویش گیتی را بر دوش بگیریم. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

گیتی نه وهم است و نه در دست ما ، تنها زمانی برایش فرزندانی شایسته بوده ایم که بخشی از پویش و شکوفایی آن باشیم. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

مرگ و پایانی نیست، دگرگونی و آمیختگی با گیتی، آینده همه زندگان است. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

نرمش و سازگاری با گیتی ، ما را آرام خواهد ساخت. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

هر آدمی ، به اندازه کوششی که می کند ، از داشته های گیتی بهره می برد. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

اندیشه و سخن نامداران و اساطیر زاینده است ، یاد آنان برای فرزندان سرزمین خویش ، شادی و امید به ارمغان می آورد. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

آدمهای بزرگ و اندیشمند ، بسیار اشک می ریزند. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

آزادگان میهن پرست ، در مرداب خودستایی فرو نمی روند. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

آزاده ، آدم گوشه نشین و رها از غم دیگران نیست ، او زندگی اش را به همگان ارزانی داشته ، و برای سرفرازی میهن کوشش می کند. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

آزادیخواهان ، شایسته ترین اساطیر هر سرزمین هستند. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 


دانش آموزان ، جوانه های برخواسته از وجود آموزگاران هستند. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

در بدترین شرایط ، خردمند سکوت می کند ، اما دروغ نمی گوید. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

در هنگامه رستاخیز و نهیب توفان مردمی ، خموش باش چرا که سخنت را پژواکی نیست. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

درون ما ، از نگاه تیزبین خردمندان ، پنهان نیست. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

دست استاد خویش را ببوس، چون او هم پدر است ، هم پرورنده خرد. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

دشمنی و پادورزی ، به آدم خردمند ، انگیزه زندگی می دهد. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

دیدگاه و اندیشه تاریک ، میدان پرده پوشی (سانسور) را هر روز بزرگتر می کند. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

راز درست اندوختن خرد ، یکرنگی است و بخشش. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

مهم نیست که دیگران ما را باور کنند ، مهم آن است که خود ، خویشتن خویش را باور کنیم. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

می گویند ، رسیدن به آرامش آرمان است ، باید گفت آرامش همانند تختگاه نوک کوه است ، آیا کوهنورد همیشه بر آن خواهد ماند ؟ بیشتر زمان زندگی او در کوهپایه و دامنه می گذرد ، به امید رسیدن به آرامشی اندک و دوباره نهیب دل و دلدادگی به فرازی دیگر. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

ناراستی ها ، پیشاپیش رو به مرگ و نیستی اند ، مگر آنکه ما آنها را در اندیشه و روان خویش ، زنده نگاه داریم . حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

نقاد ، با بی ادبی ، زحمات و دستاوردهای خویش را ، بر باد می دهد. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

نقادی و ارزیابی به معنای تحقیر نمودن و نابود ساختن انرژی دیگران نیست. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

نقد بی کینه دیگران بر کار ما ، پاداشی است ، که ارزش آن را باید دانست. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

نقد کننده ایی که نکات درست و مثبت را نمی بیند ، و مدام از زشتی ها و اشتباهات دیگران سخن می گوید ، حرافی بیش نیست. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

نقد کننده دانا ، نگاهی سیاه و یا سپید ندارد ، او توامان درستی و نادرستی هر کاری را می بیند و از هر دوی آنها سخن می گوید. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

نگاه خردمندان به ریشه ها می رسد ، و دیگران به شاخه ها. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

نگاه و آرمان حکمت ، خردمندانه زیستن است. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

نم نم باران ، آرام خاک و دانه را بیدار می کند ، خرد هم ناگهان پدید نمی آید ، زمانی بس دراز می خواهد ، و روانی تشنه آموختن. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

نیک رفتاری ، نشان خودساختگی است. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

نیکی ، برآیند سرشت پاک آدمی است. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

هم رنگ دیگر کسان شدن ، باور هیچ کدام از بزرگان نبوده است. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

همواره آدمیان ، چنبره بدی و پلیدی را با خرد خویش ، کوچک تر کرده اند. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

هیچ آموزگاری ، سختگیرتر و راستگوتر از زمان نیست. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )

هیچ توانایی ، هنر و تحصیلاتی ، موجب نمی شود ، به آدمی که هنوز به مرز چهل سالگی نرسیده است ، استاد بگوییم . باید ارزش واژه ها را بدانیم و آنها را قربانی درک پایین خود نکنیم . آدمی که هنوز به چهل سالگی نرسیده ، نمی تواند بینش و نگاهی درست به گیتی و آدمیان داشته باشد . استاد ، تنها متخصص در یک رشته نیست ، استاد کسی است که به ماهیت و بینش ، فرای تخصص خود ، دست یافته است. حکیم ارد بزرگ ( فیلسوف خراسانی )
آخرین تیترهای خبری : شش قفله شدن واحدهای صنعتی و تولیدی یکی پس از دیگری/ چشم انتظاری کارگران بی کار برای باز شدن گره صنعت کشور+تصاویر شش قفله شدن واحدهای صنعتی و تولیدی یکی پس از دیگری/ چشم انتظاری کارگران بی کار برای باز شدن گره صنعت کشور+تصاویر شش قفله شدن واحدهای صنعتی و تولیدی یکی پس از دیگری/ چشم انتظاری کارگران بی کار برای باز شدن گره صنعت کشور+تصاویر رودن نیوز |دیروز news list شیخ نبیل قاووق: سعودی با باجگیری نمی تواند مقاومت را تسلیم کند شیخ نبیل قاووق: سعودی با باجگیری نمی تواند مقاومت را تسلیم کند بیروت – ایرنا – شیخ نبیل قاووق نائب رئیس شورای اجرائی حزب الله لبنان تاکید کرد: سعودی شاید بتواند تصمیم های مجامع بین المللی و کشورهای بزرگ را با پول... 19دی آنلاین |دیروز news list یاد کرد رئیس الحشدالشعبی از شهید زنده مقاومت و تقدیر از ایران یاد کرد رئیس الحشدالشعبی از شهید زنده مقاومت و تقدیر از ایران بغداد-ایرنا- در جشن دوسالگی الحشدالشعبی و دومین سال یورش بزرگ تروریستی به عراق و سقوط موصل به دست داعش و قرار گرفتن پایتخت عراق در لبه پرتگاه سقوط،... 19دی آنلاین |دیروز news list کارخانه ی صنایع چوب و کاغذ ایران “چوکا” بار دیگر تعطیل شد کارخانه ی صنایع چوب و کاغذ ایران “چوکا” بار دیگر تعطیل شد خط تولید کارخانه صنایع چوب و کاغذ ایران «چوکا» بزرگ ترین واحد تولیدی استان گیلان به علت تولید کاغذ بی کیفیت و کمبود نقدینگی بار دیگر متوقف شد. لنگرنیوز |دیروز news list چرخ گوشت دست دختربچه ۱/۵ ساله را بلعید چرخ گوشت دست دختربچه ۱/۵ ساله را بلعید به گزارش دزنا۲۴”به نقل از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول: چرخ گوشت دست دختر بچه ۱/۵ ساله را بلعید. خبرنگار۱۲۵ گفت : در ساعت ۱۲:۵۵ دقیقه... دزنا 24 |دیروز news list عاقبت ماری که لقمه بزرگ تر از دهانش برداشت + عکس عاقبت ماری که لقمه بزرگ تر از دهانش برداشت + عکس این مار پیتون سعی کرده بود یک بز کامل را ببلعد اما با این کار خودش را خفه کرد. این حادثه روز پنجشنبه در روستای مالک صبحا در کشور هند اتفاق افتاد که... اکوفارس |دیروز news list اظهار نظر رئیس صدا و سیما درباره حمید سبزواری اظهار نظر رئیس صدا و سیما درباره حمید سبزواری رئیس رسانه ملی گفت: صداقت و شجاعت در راه حقیقت بزرگ ترین و مهم ترین ویژگی شخصیتی و کاری استاد حمید سبزواری بود. شبکه خبر |دیروز news list سفر «مرکل» به چین با اهداف اقتصادی ویژه سفر «مرکل» به چین با اهداف اقتصادی ویژه «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان از روز گذشته - یکشنبه - سفر سه روزه و رسمی خود به چین را با تمرکز بر مسائل اقتصادی آغاز کرد تا بتواند روابط تجاری دومین و... رویداد24 |دیروز news list جریمه ۴۰ هزار تومانی برای خودروهای فاقد معاینه فنی جریمه ۴۰ هزار تومانی برای خودروهای فاقد معاینه فنی سلامت نیوز : رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت:همکاران ما در ماه مبارک رمضان به خودروهای فاقد معاینه فنی تذکر می دهند ولی پس از عید فطر، پلیس از ابزارهای... سلامت نیوز |دیروز news list محدودیت تنزیل LC همچنان پابرجاست محدودیت تنزیل LC همچنان پابرجاست به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،حسین قضاوی در مورد برقراری روابط کارگزاری میان بانک های ایرانی و خارجی اظهار داشت: روند رو به پیشرفت است و بانک های ما... اکو نیوز |دیروز news list همکاری ایران و عربستان: تاریخی فراموش شده همکاری ایران و عربستان: تاریخی فراموش شده اندیشکده روابط بین الملل: در تاریخ ٢ ژانویه ٢٠١٦، دولت سنی پادشاهی عربستان سعودی رهبر اصلی شیعیان کشور را اعدام می کند. دولت شیعه ایران این کشتار را... اندیشکده روابط بین الملل |دیروز news list بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قران کریم با مشارکت بانک صادرات ایران برگزار می شود بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قران کریم با مشارکت بانک صادرات ایران برگزار می شود بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قران کریم با مشارکت بانک صادرات ایران برگزار می شود بولتن نیوز |دیروز news list هفته مهم برای سرمایه گذاران هفته مهم برای سرمایه گذاران خبرگزاری آریا- این هفته تحولات در بازارهای مختلف جهانی به ویژه تا اندازه زیادی تحت تاثیر نشست هایی است که بانک های مرکزی بزرگ خواهند کرد. به گزارش... آریا نیوز |دیروز news list گزارش تصویری - مسجد جامع شهر - مدان - در اندونزی گزارش تصویری - مسجد جامع شهر - مدان - در اندونزی گزارش تصویری/ مسجد جامع شهر «مدان» در اندونزی 24 خرداد 1395 - 15:56 : 704709 منبع : ابنا به گزارش خبرگزاری اهل... قم پرس |دیروز news list آخرین تغییرات شاخص بورس 24 خرداد آخرین تغییرات شاخص بورس 24 خرداد از این پس می توانید آخرین تغییرات شاخص بورس، 30 شرکت بزرگ، آزاد شناور، بازار اول، بازار دوم و صنعت را در این خبر مشاهده کنید. آنچه در ذیل می آید جدول... اتحادیه طلا |دیروز news list پیام مهم مجتبی جباری به هواداران استقلال! پیام مهم مجتبی جباری به هواداران استقلال! روز نو : هافبک بازیساز ایرانی تیم الاهلی قطر روز سه شنبه به این کشور برمی گردد. او قرار نیست به استقلال برگردد. مجتبی جباری امسال هم به استقلال... روزنو |دیروز news list انتقاد پوتی از پوگبا انتقاد پوتی از پوگبا به گزارش خبرگزاری فارس ، امانوئل پوتی که در جام جهانی 98 همراه با فرانسه قهرمان شد، در گفت وگویی با یک روزنامه پاریسی از بازی پل پوگبا مقابل رومانی... فارس نیوز |دیروز news list عدم ارائه مجوز روزانه و هفتگی طرح ترافیک به خودروهای فاقد معاینه فنی عدم ارائه مجوز روزانه و هفتگی طرح ترافیک به خودروهای فاقد معاینه فنی مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهرداری تهران گفت: خودروهای فاقد معاینه فنی با توجه به راه اندازی سامانه سیمفا(سیستم یکپارچه معاینه فنی) دیگر امکان دریافت... عصر ایران |دیروز news list جدول/ قیمت اجاره مغازه در تهران جدول/ قیمت اجاره مغازه در تهران نرخ اجاره مغازه در تهران دایره تنوع وسیعی دارد و از واحدهای تجاری کوچک با ودیعه 15 یا 20 میلیون تومانی و اجاره چند صدهزار تومانی تا واحدهای بزرگ با... خط امید |دیروز news list مسکن مهر فاجعه بود مسکن مهر فاجعه بود وزیر راه و شهرسازی قرار گرفتن مجدد ایران در کانون شبکه ارتباطی و دالان های هوایی را از بزرگ ترین سیاست های حمل و نقل این وزارتخانه دانست. آناج |دیروز news list عارف قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد را تبریک گفت عارف قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد را تبریک گفت به گزارش امیدنامه،متن این پیام به شرح زیر است: قهرمانی غرور آفرین ملی پوشان کشتی آزاد در رقابت های جام جهانی آمریکا موجب شادمانی و سربلندی ملت بزرگ... امید |دیروز news list گشایش خط اعتباری اکسیم بانک کره برای ایران در مرحله نهایی شدن گشایش خط اعتباری اکسیم بانک کره برای ایران در مرحله نهایی شدن به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار » به نقل از تسنیم، به گفته سفیر ایران در کره جنوبی، بعد از لغو تحریم ها، فرصت های جدیدی در اقتصاد وسیع و رو به رشد... اعتبار نیوز |دیروز news list قیمت انواع تلویزیون سایز بزرگ +جدول قیمت انواع تلویزیون سایز بزرگ +جدول ایستانیوز:آنچه در زیر می آید جدول قیمت انواع تلویزیون سایز بزرگ در سطح بازار تهران است؛ ایستانیوز |دیروز news list مشکلات ۱۵ طرح تولیدی بزرگ استان همدان برطرف شد/پتروشیمی ابن سینا برای ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد می کند مشکلات ۱۵ طرح تولیدی بزرگ استان همدان برطرف شد/پتروشیمی ابن سینا برای ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد می کند مشکلات ۱۵ طرح تولیدی بزرگ استان همدان برطرف شد/پتروشیمی ابن سینا برای ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد می کند خبرگزاری تسنیم |دیروز news list پارسایی و پرهیز از حرام بزرگ ترین وسیله نجات انسان است پارسایی و پرهیز از حرام بزرگ ترین وسیله نجات انسان است امام جمعه ملایر گفت: پارسایی و پرهیز از حرام بزرگ ترین وسیله نجات و عمده چیزی است که آدمی را به سعادت و درجات عالی می رساند. دانا |دیروز news list گسترش دیپلماسی بین قاره ای ظریف، از اروپا تا آسیا؛ گسترش روابط با بزرگ ترین اقتصاد اروپا مثبت است گسترش دیپلماسی بین قاره ای ظریف، از اروپا تا آسیا؛ گسترش روابط با بزرگ ترین اقتصاد اروپا مثبت است گسترش دیپلماسی بین قاره ای ظریف، از اروپا تا آسیا؛ گسترش روابط با بزرگ ترین اقتصاد اروپا مثبت است سرمد نیوز |دیروز news list فتنه گران،هنوز با اتاق فکر لندن ارتباط دارند فتنه گران،هنوز با اتاق فکر لندن ارتباط دارند به گزارش شهدای ایران ، «محمدکاظم انبارلویی» در گفتگو با جهان نیوز اظهار کرد: نظام اسلامی همواره شاهد فتنه ها و توطئه های عظیمی بوده اما همواره با... شهدای ایران |دیروز news list هدیه بزرگ به ترامپ هدیه بزرگ به ترامپ ترامپ در پیامی در توییتر خود نوشت: "این حوادث کِی پایان خواهد یافت؟ کِی به اندازه کافی سرسخت، هوشیار و باهوش می شویم؟" رسای اندیشه |دیروز news list وزیران صنعت ایران و انرژی روسیه در سن پترزبورگ دیدار می کنند وزیران صنعت ایران و انرژی روسیه در سن پترزبورگ دیدار می کنند الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه اعلام کرد که در حاشیه نشست بزرگ بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ با محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس... صبا |دیروز news list آخوندی:طرح فاجعه آمیز مسکن مهر یکصدهزار میلیارد تومان هزینه به همراه داشت/پیش نویس قرارداد خرید 138 فروند هواپیمای ایرباس به امضا رسید آخوندی:طرح فاجعه آمیز مسکن مهر یکصدهزار میلیارد تومان هزینه به همراه داشت/پیش نویس قرارداد خرید 138 فروند هواپیمای ایرباس به امضا رسید آخوندی:طرح فاجعه آمیز مسکن مهر یکصدهزار میلیارد تومان هزینه به همراه داشت/پیش نویس قرارداد خرید 138 فروند هواپیمای ایرباس به امضا رسید روزنو |دیروز news list اختصاصی / مشکلات مالی سد راه استقلال در نقل و انتقالات اختصاصی / مشکلات مالی سد راه استقلال در نقل و انتقالات به گزارش سایت ناصر حجازی ، استقلال با برخی از نفرات مد نظر خود به توافق نرسیده است . باشگاه استقلال طبق لیست علیرضا منصوریان در نقل و انتقالات پیش می... سایت هواداران فوتبال |دیروز news list 24خرداد سالروز خلق حماسه سیاسی و اجتماعی را تبریک گفت 24خرداد سالروز خلق حماسه سیاسی و اجتماعی را تبریک گفت فریدون همتی با صدور پیامی 24خرداد سالروز خلق حماسه سیاسی و اجتماعی را، از سوی ملت بزرگ و سرافراز ایران اسلامی تبریک گفت. برنا نیوز |دیروز news list شیخ نبیل قاووق: سعودی با باجگیری نمی تواند مقاومت را تسلیم کند شیخ نبیل قاووق: سعودی با باجگیری نمی تواند مقاومت را تسلیم کند بیروت – ذاکرنیوز – شیخ نبیل قاووق نائب رئیس شورای اجرائی حزب الله لبنان تاکید کرد: سعودی شاید بتواند تصمیم های مجامع بین المللی و کشورهای بزرگ را با... ذاکرنیوز |دیروز news list اولتیماتوم پلیس تهران به خودروهای فاقد معاینه فنی اولتیماتوم پلیس تهران به خودروهای فاقد معاینه فنی رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت:همکاران ما در ماه مبارک رمضان به خودروهای فاقد معاینه فنی تذکر می دهند ولی پس از عید فطر، پلیس از ابزارهای دیگری برای... کسب و کار |دیروز news list حمله سایبری کره شمالی به رایانه های دولتی کره جنوبی حمله سایبری کره شمالی به رایانه های دولتی کره جنوبی به گزارش دولت بهار، میزان نوشت: خبرگزاری یونهاپ گزارش داد: کره شمالی به بیش از 140 هزار دستگاه رایانه شرکت های بزرگ و نهادهای دولتی کره جنوبی حمله... دولت بهار |دیروز news list بزرگ ترین زولبیای کشور + تصاویر بزرگ ترین زولبیای کشور + تصاویر اتاق خبر 24 : بزرگ ترین زولبیای کشور دیروز به دست کارکنان یکی از قنادی های استان زنجان پخت و توزیع شد. اتاق خبر 24 |دیروز news list اظهار نطر رییس صداوسیما درباره حمید سبزواری اظهار نطر رییس صداوسیما درباره حمید سبزواری رییس سازمان صداوسیما گفت: صداقت و شجاعت در راه حقیقت بزرگ ترین و مهم ترین ویژگی شخصیتی و کاری استاد حمید سبزواری بود. شفاف |دیروز news list کنار گذاشتن حجاب داعشی پس از آزادی یک روستا در سوریه کنار گذاشتن حجاب داعشی پس از آزادی یک روستا در سوریه مازندمجلس : به گزارش نامه نیوز به نقل از العربیه، درپی ازادی یک روستا در شمال سوریه از دست گروه تروریستی داعش تصاویری از شادی زنان و کنار گذاشتن حجاب... مازند مجلس |دیروز news list صدور پیام استاندار البرز بمناسبت حماسه 24 خرداد ماه صدور پیام استاندار البرز بمناسبت حماسه 24 خرداد ماه سیدحمیدطهائی استاندار البرز بمناسبت سالروز حماسه سیاسی 24 خرداد پیام صادر کردند،متن پیام ایشان بدین شرح می باشد: بسمه تعالی 24 خرداد یادآور حماسه... سپیدار |دیروز « news list شرکت های بزرگ چگونه غرفه دار را انتخاب می کنند؟ شرکت های بزرگ چگونه غرفه دار را انتخاب می کنند؟ شرکت های بزرگ به طور معمول سابقه طولانی از لحاظ حضور موثر در رویدادهای داخلی و بین المللی دارند، به همین دلیل می توانند از یک رویداد ۴روزه بیشترین... شارا |دیروز news list کنار گذاشتن حجاب داعشی پس از آزادی یک روستا در سوریه کنار گذاشتن حجاب داعشی پس از آزادی یک روستا در سوریه به گزارش نما به نقل از العربیه، درپی ازادی یک روستا در شمال سوریه از دست گروه تروریستی داعش تصاویری از شادی زنان و کنار گذاشتن حجاب نقاب از سوی آنها... نما |دیروز news list ارتقاء کیفیت فرایند تریاژ در اورژانس الزامی است ارتقاء کیفیت فرایند تریاژ در اورژانس الزامی است دکتر سید حسین داودی به همراه معاون درمان ، معاون آموزشی و جمعی از مدیران ستادی با حضور در اورژانس بزرگ بیمارستان شهید محمدی بندرعباس از بخش های مختلف... روزنامه جوان |دیروز news list بهره برداری از ۷ طرح بزرگ صنعتی در استان ایلام طی سال جاری بهره برداری از ۷ طرح بزرگ صنعتی در استان ایلام طی سال جاری ایلام-رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام از بهره برداری از هفت طرح بزرگ صنعتی در استان ایلام طی سال جاری خبر داد. مهر نیوز |دیروز news list مشکلی که مانع حضور بمب بزرگ در استقلال شد مشکلی که مانع حضور بمب بزرگ در استقلال شد گفته می شود جذب او برای استقلال بیش از ۲ میلیارد تومان برای استقلال آب می خورد و برای همین مسئولان باشگاه قید به خدمت گرفتن هافبک تیم ملی را زده اند... افق نیوز |دیروز news list فیلم/ آدم ربایی که می خواست دختر نوجوان را بدزدد فیلم/ آدم ربایی که می خواست دختر نوجوان را بدزدد مقامات پلیس محله سیتروس در فلوریدا مردی به نام کرگ بونلو را به اتهام تلاش برای ربودن دختری ۱۳ ساله در یک فروشگاه بزرگ دستگیر کردند. قدس آنلاین |دیروز news list اختصاصی / مشکلات مالی سد راه استقلال در نقل و انتقالات اختصاصی / مشکلات مالی سد راه استقلال در نقل و انتقالات 0به گزارش سایت آوای آبی پوشان به نقل از سایت ناصر حجازی ، استقلال با برخی از نفرات مد نظر خود به توافق نرسیده است . باشگاه استقلال طبق لیست علیرضا... آوای آبی پوشان |دیروز news list بیش از ۱۰۰ پروژه کشاورزی در زیرکوه در حال اجرا است/ هزینه کرد ۵۰ درصد اعتبارات آبیاری تحت فشار استان در زیرکوه بیش از ۱۰۰ پروژه کشاورزی در زیرکوه در حال اجرا است/ هزینه کرد ۵۰ درصد اعتبارات آبیاری تحت فشار استان در زیرکوه بیش از ۱۰۰ پروژه کشاورزی در زیرکوه در حال اجرا است/ هزینه کرد ۵۰ درصد اعتبارات آبیاری تحت فشار استان در زیرکوه دزنیوز |دیروز news list عربستان با باجگیری نمی تواند مقاومت را تسلیم کند عربستان با باجگیری نمی تواند مقاومت را تسلیم کند نائب رییس شورای اجرائی حزب الله لبنان تاکید کرد: سعودی شاید بتواند تصمیم های مجامع بین المللی و کشورهای بزرگ را با پول بخرد اما هرگز نمی تواند با... رسا نیوز |دیروز news list نرخ اجاره مغازه در تهران + جدول نرخ اجاره مغازه در تهران + جدول نرخ اجاره مغازه در تهران دایره تنوع وسیعی دارد و از واحدهای تجاری کوچک با ودیعه 15 یا 20 میلیون تومانی و اجاره چند صدهزار تومانی تا واحدهای بزرگ با... اتاق خبر 24 |دیروز news list توسعه منطقه آزاد ماکو در گرو جذب سرمایه گذار توسعه منطقه آزاد ماکو در گرو جذب سرمایه گذار تین نیوز | منطقه آزاد تجاری، صنعتی ماکو برای توسعه هر چه بیشتر در بخش های مختلف نیازمند جذب سرمایه گذار است. منطقه آزاد تجاری، صنعتی ماکو دارای ظرفیت... تین نیوز |دیروز news list جلسه علنی مجلس شورای اسلامی جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بهتر دیدن تصاویر بر روی تصاویر بزرگ کلیک نمایید. الف |دیروز news list خانه تکانی بزرگ بازار کار در راه است خانه تکانی بزرگ بازار کار در راه است تا ۱۰ سال آینده حدود ۴۵ درصد بازار کار ایران زنانه شده و کشور با پدیده «مردان خانه دار» مواجه می شود، همچنین بسته ۳۲ بندی اشتغال زنان شامل شرایط بیمه... صبح تهران |دیروز news list چگونه حالت یک دستی را در کیبورد گوگل فعال کنیم چگونه حالت یک دستی را در کیبورد گوگل فعال کنیم از آنجا که امروزه صفحه نمایش گوشی های هوشمند بسیاری با اندازه بزرگ تولید شده ، بنابراین تایپ کردن با یک دست با این محصولات کمی سخت است. با فعال کردن... زومیت |دیروز news list کسی که حضرت امیرالمومنین(ع) به او بشارت شیعه بودن داد کسی که حضرت امیرالمومنین(ع) به او بشارت شیعه بودن داد مورخان او را ابو همدان مولی بن معمر مضری معرفی نموده و اذعان داشته اند، لقب قنبر را علی (علیه السلام) به وی عنایت فرمود، ولی نامی از اجداد و فرزندان... شیعه نیوز |دیروز news list مشکلی که مانع حضور بمب بزرگ در استقلال شد مشکلی که مانع حضور بمب بزرگ در استقلال شد احسان حاج صفی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران که سال گذشته در تیم دوم فرانکفورت آلمان بازی می کرد، به دلیل مسائل مالی از حضور در استقلال منصرف شد. وانا نیوز |دیروز news list سعودی ها با باجگیری نمی توانند مقاومت را تسلیم کنند سعودی ها با باجگیری نمی توانند مقاومت را تسلیم کنند نائب رئیس شورای اجرائی حزب الله لبنان تأکید کرد: آل سعود شاید بتواند تصمیم های مجامع بین المللی و کشورهای بزرگ را با پول بخرد اما هرگز نمی تواند با... تقریب نیوز |دیروز news list آمادگی روسیه برای فروش تسلیحات به ایران آمادگی روسیه برای فروش تسلیحات به ایران در این اواخر همکاری نظامی - فنی روسیه و ایران و تحویل سامانه ضد موشکی اس -300 موضوع بحث گسترده است. شخصیت های دولتی دو کشور اعلامیه های خوشبینانه ای... دیپلماسی ایرانی |دیروز news list در صنعت گردشگری مازندران بیش از ۵۴هزار میلیاردریال سرمایه گذاری شد در صنعت گردشگری مازندران بیش از ۵۴هزار میلیاردریال سرمایه گذاری شد پایگاه خبری تحلیلی کیاپرس(Kiapress.ir):مدیرکل میراث فرهنگی مازندران خبرداد: سرمایه گذاری بیش از ۵۴هزار میلیارد تومانی در صنعت گردشگری مازندران مدیرکل... کیاپرس |دیروز news list خانه تکانی بزرگ بازار کار در راه است خانه تکانی بزرگ بازار کار در راه است تا ۱۰ سال آینده حدود ۴۵ درصد بازار کار ایران زنانه شده و کشور با پدیده «مردان خانه دار» مواجه می شود، همچنین بسته ۳۲ بندی اشتغال زنان شامل شرایط بیمه... صبا ایران |دیروز news list پیام فرماندار فردیس به مناسبت پیروزی دکترحسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران پیام فرماندار فردیس به مناسبت پیروزی دکترحسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران پیام فرماندار فردیس به مناسبت پیروزی دکترحسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران سپیدار |دیروز news list قرارداد با برندهای متبر برای انتقال فناوری ساخت دارو به کشور قرارداد با برندهای متبر برای انتقال فناوری ساخت دارو به کشور قائم مقام هلدینگ اوزان از تلاش برای عقد قرارداد با شرکتهای بزرگ دارویی برای انتقال آخرین تکنولوژی دارویی و تجهیزات پزشکی به کشور خبرداد. نسیم آنلاین |دیروز news list خسارت 10 هزار میلیارد تومانی مواد مخدر به کشور خسارت 10 هزار میلیارد تومانی مواد مخدر به کشور مواد مخدر سالیانه 10 هزار میلیارد تومان به کشور خسارت می زند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان امروز... واحد مرکزی خبر |دیروز news list افزایش ساعات بهره برداری از مترو در ماه مبارک رمضان افزایش ساعات بهره برداری از مترو در ماه مبارک رمضان شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه در ماه مبارک رمضان، ساعت فعالیت خط یک مترو تهران را افزایش می دهد. به گزارش خبرآنلاین، محمد احمدی بافنده با اشاره... تابناک |دیروز news list GOLDEN NEWS / خبرهای طلایی دوشنبه 24 خرداد GOLDEN NEWS / خبرهای طلایی دوشنبه 24 خرداد ICTPRESS گزارش میدهد : خبر: جزئیات سفر انسان به مریخ/ زندگی در مریخ مانند کشف قاره آمریکا است مالک شرکت اسپیس ایکس در تازه ترین مصاحبه خود با رسانه... آی سی تی پرس |دیروز news list صدور پیام استاندار البرز بمناسبت حماسه 24 خرداد ماه صدور پیام استاندار البرز بمناسبت حماسه 24 خرداد ماه سیدحمیدطهائی استاندار البرز بمناسبت سالروز حماسه سیاسی 24 خرداد پیام صادر کردند،متن پیام ایشان بدین شرح می باشد: بسمه تعالی 24 خرداد یادآور... استانداری البرز |دیروز news list انبار تولید داروهای نیروزای غیربهداشتی در اسلامشهر کشف شد انبار تولید داروهای نیروزای غیربهداشتی در اسلامشهر کشف شد تهران- ایرنا- جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفت: انبار بزرگ تولید داروهای نیروزا قاچاق و غیر بهداشتی در شهرستان اسلامشهر شناسایی و کشف شد. ایرنا |دیروز news list نحوه فعال کردن قابلیت One-Handed در کیبورد گوگل نحوه فعال کردن قابلیت One-Handed در کیبورد گوگل به لطف آپدیتی که ماه گذشته ارایه شد، کیبورد گوگل برای سیستم عامل اندروید دارای قابلیت One-Handed شده است. افرادی که از تلفن های هوشمند با صفحه نمایش... قم پرس |دیروز news list یورو 2016 از نگاه تکنولوژی یورو 2016 از نگاه تکنولوژی بالاخره یوفا نیز استفاده از تکنولوژی خط دروازه به منظور کمک به داور در بررسی عبور توپ از خط دروازه را در دستور کار قرار داده است. این در حالی است که... قم پرس |دیروز news list استفاده از کارت بازرگانی برای قاچاق کالا استفاده از کارت بازرگانی برای قاچاق کالا این مسئول روز دوشنبه در کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان همدان گفت: کارت بازرگانی یکی از آسیبهای جدی برای... قم پرس |دیروز news list طرز تهیه کوکوی مرغ و پیازچه طرز تهیه کوکوی مرغ و پیازچه مواد لازم برای۵ نفر مرغ بدون استخوان ۵۰۰ گرم سیب زمینی آب پز (بزرگ) ۱ عدد سیر ۲ حبه تخم مرغ ۴ عدد سبزی پیازچه و گشنیز پاک شده و... اتاق خبر 24 |دیروز news list ۱۲ علامت سوال بزرگ در برابر فروش کارخانه سایپا کاشان به پژو-سیتروئن ۱۲ علامت سوال بزرگ در برابر فروش کارخانه سایپا کاشان به پژو-سیتروئن تین نیوز | مدیرعامل سایپا در حالی از امضای قریب الوقوع قرارداد فروش نیمی از سهام کارخانه سایپاکاشان به پژو-سیتروئن سخن می گوید که این قرارداد سوالات... تین نیوز |دیروز news list تهدید بزرگ اوپک عراق است، نه ایران تهدید بزرگ اوپک عراق است، نه ایران به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با مشکل تولید طلای سیاه مواجه است. 13 کشور عضو اوپک در تلاشند بهای نفت را با کاهش... اکو نیوز |دیروز news list با پرسپولیس دوساله بسته ام با پرسپولیس دوساله بسته ام بازیکن جدید پرسپولیس گفت:کادر فنی پرسپولیس این قدر بزرگ است که فکر نمی کنم بتوانم در مورد آنها اظهارنظر کنم. 598 |دیروز news list مشکلی که مانع حضور بمب بزرگ دراستقلال شد مشکلی که مانع حضور بمب بزرگ دراستقلال شد احسان حاج صفی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران که سال گذشته در تیم دوم فرانکفورت آلمان بازی می کرد، به دلیل مسائل مالی از حضور در استقلال منصرف شد. 598 |دیروز news list امروز/تدفین بزرگ حامی پیامبر+روایت امام علی امروز/تدفین بزرگ حامی پیامبر+روایت امام علی وقتی وفات پدرم «ابوطالب» را به رسول خدا(ص) خبر دادند، آن حضرت(ص) سخت گریست. سپس دستور داد: برو او را غسل داده و کفنش کن، خداوند او را ببخشد و رحمت... عقیق |دیروز news list ایجاد بحران معیشتی با تعطیلی 80 کارخانه در بروجرد ایجاد بحران معیشتی با تعطیلی 80 کارخانه در بروجرد فرماندار بروجرد گفت: 80 کارخانه کوچک و بزرگ بروجرد با 50 تا یک هزار کارگر به دلیل بحران های اقتصادی توان تولید و فعالیت خود را از دست داده و با اخراج... بازارکار |دیروز news list برگزاری همایش عفاف و حجاب در کهگیلویه و بویراحمد برگزاری همایش عفاف و حجاب در کهگیلویه و بویراحمد خبرگزاری شبستان: مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، از برگزاری همایش عفاف و حجاب در این استان خبر داد و گفت: این همایش بزرگ با... شبستان |دیروز news list خاطره ها چه تصویری از امام می دهند؟ خاطره ها چه تصویری از امام می دهند؟ - یکی از راه های شناختن آدم ها، مخصوصاً آدم های بزرگ، نگاه کردن به شخصیت و زندگی آن ها از چشمِ دور و بری های آن ها است. در آستانه ی سال روز درگذشت... همشهری |دیروز news list عوامل گسترش روابط کارگزاری بانک ها عوامل گسترش روابط کارگزاری بانک ها به گزارش بانک و بیمه ، حسین قضاوی در مورد برقراری روابط کارگزاری میان بانک های ایرانی و خارجی به فارس اظهار داشت: روند رو به پیشرفت است و بانک های... بیما |دیروز news list مسکن مهر فاجعه بود مسکن مهر فاجعه بود نصر: وزیر راه و شهرسازی قرار گرفتن مجدد ایران در کانون شبکه ارتباطی و دالان های هوایی را از بزرگ ترین سیاست های حمل و نقل این وزارتخانه دانست. نصر نیوز |دیروز news list صداقت و شجاعت در راه حقیقت بزرگ ترین ویژگی پدر شعر انقلاب صداقت و شجاعت در راه حقیقت بزرگ ترین ویژگی پدر شعر انقلاب آرتنا: رئیس سازمان صدا و سیما گفت: صداقت و شجاعت در راه حقیقت بزرگ ترین و مهم ترین ویژگی شخصیتی و کاری استاد حمید سبزواری بود. آرتنا |دیروز news list با پرسپولیس دوساله بسته ام با پرسپولیس دوساله بسته ام بازیکن جدید پرسپولیس گفت:کادر فنی پرسپولیس این قدر بزرگ است که فکر نمی کنم بتوانم در مورد آنها اظهارنظر کنم. وانا نیوز |دیروز news list دست تمام واسطه ها را در خرید هواپیما قطع کردیم دست تمام واسطه ها را در خرید هواپیما قطع کردیم خبرگزاری آریا-وزیر راه و شهرسازی قرار گرفتن مجدد ایران در کانون شبکه ارتباطی و دالان های هوایی را از بزرگ ترین سیاست های حمل و نقل این وزارتخانه دانست... آریا نیوز |دیروز news list کنار گذاشتن حجاب داعشی پس از آزادی یک روستا در سوریه کنار گذاشتن حجاب داعشی پس از آزادی یک روستا در سوریه به گزارش نامه نیوز به نقل از العربیه، درپی ازادی یک روستا در شمال سوریه از دست گروه تروریستی داعش تصاویری از شادی زنان و کنار گذاشتن حجاب نقاب از سوی... نامه نیوز |دیروز news list گزارش تصویری/ مسجد جامع شهر «مدان» در اندونزی گزارش تصویری/ مسجد جامع شهر «مدان» در اندونزی به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مسجد جامع «رایا الماشون» در شهر «مدان» اندونزی توسط سلطان مامون الرشید در سال 1906 ساخته شده است. مسجد مشتمل بر... ابنا |دیروز news list یادداشت ویژه / زلاتان مردی که نماد یک عصر مدرن است یادداشت ویژه / زلاتان مردی که نماد یک عصر مدرن است آیا فرمانروایی بر صحنه هایِ شهرت بزرگ تر از زلاتان داریم؟ واقعا حتی سوال کردن هم ندارد جیمز هورن کاسل واژه نامه یِ زبان سوئدی را باز کنید. در بخشِ Z... ورزش جهان |دیروز news list اظهار نطر رییس صداوسیما درباره حمید سبزواری اظهار نطر رییس صداوسیما درباره حمید سبزواری رییس سازمان صداوسیما گفت: صداقت و شجاعت در راه حقیقت بزرگ ترین و مهم ترین ویژگی شخصیتی و کاری استاد حمید سبزواری بود. ایسنا |دیروز news list ساعت هوشمند متفاوت ساخته شد ساعت هوشمند متفاوت ساخته شد یک شرکت آمریکایی ساعت هوشمندی را تولید کرده که عملکرد متفاوتی نسبت به نمونه های فعلی دارد. به گزارش تحلیل ایران ، یک شرکت آمریکایی ساعت های... تحلیل ایران |دیروز news list پاک فطرت شهردار می ماند/ تکمیل 5 پروژه بزرگ تا پایان سال پاک فطرت شهردار می ماند/ تکمیل 5 پروژه بزرگ تا پایان سال رئیس کمیسیون فرهنگی و امور اجتماعی شورای شهر شیراز با تصریح اینکه شایعات پیرامون تغییر شهردار این شهر صحت ندارد، از باقی ماندن پاک فطرت در این پست تا... ایسنا |دیروز news list تبلور یتیم نوازی علی(ع) در «همای رحمت» تبلور یتیم نوازی علی(ع) در «همای رحمت» گروه اجتماعی: «همای رحمت» که اشاره به سخاوت و بزرگ منشی حضرت علی (ع) دارد عنوان طرحی است که در شب های قدر از سوی هلال احمر استان یزد اجرا می شود. ایکنا |دیروز news list ساعت هوشمند متفاوت ساخته شد ساعت هوشمند متفاوت ساخته شد خبرگزاری مهر: یک شرکت آمریکایی ساعت هوشمندی را تولید کرده که عملکرد متفاوتی نسبت به نمونه های فعلی دارد. یک شرکت آمریکایی ساعت های هوشمندی را با نام... برترینها |دیروز news list جریمه نداشتن معاینه فنی چقدر است؟ جریمه نداشتن معاینه فنی چقدر است؟ پدال نیوز: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از جریمه ۴۰ هزار تومانی برای خودروهای فاقد معاینه فنی بعد از ماه مبارک رمضان خبرداد. پدال نیوز |دیروز news list راز بزرگ “چروک شدن انگشت ها” در آب! راز بزرگ “چروک شدن انگشت ها” در آب! آیا تاکنون به این مسئله فکر کرده اید که چرا فقط پوست انگشتان دست و پا و نه هیچ جای دیگر بدنمان در حمام چروک می شود؟ پاسخ آن را باید در سِیر تکاملی بدن... کمال مهر |دیروز news list خوشحالم پرسپولیسی شدم/در تراکتور رباط صلیبی پاره کردم خوشحالم پرسپولیسی شدم/در تراکتور رباط صلیبی پاره کردم پرسپولیس کلاب: بازیکن جدید پرسپولیس گفت:کادر فنی پرسپولیس این قدر بزرگ است که فکر نمی کنم بتوانم در مورد آنها اظهارنظر کنم. محسن ربیع خواه پس از... کانون هواداران پرسپولیس |دیروز news list بزرگداشت محمدحسن لطفی در تبریز برگزار می شود بزرگداشت محمدحسن لطفی در تبریز برگزار می شود از لطفی ترجمه های شاخص و ماندگاری بر جای مانده است که بخشی از این آثار ترجمه ی منابع دست اول فلسفه است: مجموعه ی آثار افلاطون، مجموعه آثار ارسطو،... همشهری |دیروز news list یازدهمین نمایشگاه قرآن و عترت در کرمان گشایش یافت یازدهمین نمایشگاه قرآن و عترت در کرمان گشایش یافت یازدهمین نمایشگاه بزرگ قرآن کریم و عترت همزمان با ماه مبارک رمضان در شهر کرمان گشایش یافت. به گزارش نشانه نیوز، آیین گشایش این نمایشگاه عصر یکشنبه... نشانه نیوز |دیروز news list تعامل استانداری و سپاه نینوا فصلی نوین در توسعه گلستان تعامل استانداری و سپاه نینوا فصلی نوین در توسعه گلستان سخنان اخیر استاندار گلستان در لزوم تامین زیرساختهای استان توسط سپاه و ورود سپاه به پروژه های بزرگ استان نشان دهنده فصل جدیدی از تعامل سپاه نینوا و... گلستان ما |دیروز news list محدودیت تنزیل ال سی همچنان پابرجاست محدودیت تنزیل ال سی همچنان پابرجاست به گزارش اخبار پولی مالی ، حسین قضاوی - معاون وزیر اقتصاد در مورد برقراری روابط کارگزاری میان بانک های ایرانی و خارجی اظهار داشت: روند رو به پیشرفت... پولی مالی |دیروز news list هدیه بزرگ به ترامپ هدیه بزرگ به ترامپ فرارو- ترامپ در پیامی در توییتر خود نوشت: "این حوادث کِی پایان خواهد یافت؟ کِی به اندازه کافی سرسخت، هوشیار و باهوش می شویم؟" به گزارش فرارو به نقل... فرارو |دیروز news list اعتراف بزرگ روزنامه اصلاح طلب درباره پاشنه آشیل دولت اعتراف بزرگ روزنامه اصلاح طلب درباره پاشنه آشیل دولت مازندمجلس: روزنامه شرق نوشت: پاشنه آشیل دولت حسن روحانی در مسائل اقتصادی است چه آنکه منتقدان، دولت او را دولت «رکود» نام گذاری کرده اند. مازند مجلس |دیروز news list استاندار قزوین سالروز خلق حماسه سیاسی 24 خرداد را تبریک گفت استاندار قزوین سالروز خلق حماسه سیاسی 24 خرداد را تبریک گفت قزوین - ایرنا - استاندار قزوین با صدور پیامی 24 خرداد، سالروز خلق حماسه سیاسی و اجتماعی از سوی ملت بزرگ و سرافراز ایران اسلامی در سال 92 را تبریک گفت. ایرنا |دیروز news list معاون وزیر اقتصاد: محدودیت تنزیل ال سی همچنان پابرجاست معاون وزیر اقتصاد: محدودیت تنزیل ال سی همچنان پابرجاست حسین قضاوی در گفت وگو با فارس، در مورد برقراری روابط کارگزاری میان بانک های ایرانی و خارجی اظهار داشت: روند رو به پیشرفت است و بانک های ما با گذشت... دولت بهار |دیروز news list مشکلی که مانع حضور بمب بزرگ در استقلال شد مشکلی که مانع حضور بمب بزرگ در استقلال شد احسان حاج صفی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران که سال گذشته در تیم دوم فرانکفورت آلمان بازی می کرد، به دلیل مسائل مالی از حضور در استقلال منصرف شد. خبرداغ |دیروز news list قراردادهای نفتی و پتروشیمی پسا برجام ایران مورد توجه رسانه های روسی قراردادهای نفتی و پتروشیمی پسا برجام ایران مورد توجه رسانه های روسی امضای نخستین قرارداد پتروشیمی ایران در دوره پسابرجام و همچنین نهایی شدن قراردادهای همکاری های نفتی و گازی جمهوری اسلامی با شرکت های بزرگ خارجی مورد... ایران اکونومیست |دیروز news list پیانیچ نخستین خرید بزرگ یووه در تابستان پیانیچ نخستین خرید بزرگ یووه در تابستان یوونتوس با هافبک بوسنیایی رم به توافق نهایی رسید و این بازیکن برای پشت سرگذاشتن تست پزشکی باشگاه یووه وارد تورینو شد. بولتن نیوز |دیروز news list ناوالکا: بازیکنانم را به خاطر تعهدشان نسبت به تیم ستایش می کنم ناوالکا: بازیکنانم را به خاطر تعهدشان نسبت به تیم ستایش می کنم طرفداری- دو تیم ایرلند شمالی و لهستان، شب گذشته در اولین دیدار از گروه سوم رقابت های یورو 2016 به مصاف هم رفتند. این دیدار با برتری عقاب... طرفداری |دیروز news list چگونه نوزاد را در گهواره بخوابانید؟ چگونه نوزاد را در گهواره بخوابانید؟ سلامت نیوز : اگر در خانه خود نوزادی دارید که آرامش خواب او برایتان اهمیت دارد، این مطلب را از دست ندهید. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهرآرا،... سلامت نیوز |دیروز news list عادل جبیر شخصا سازمان ملل را تهدید کرد عادل جبیر شخصا سازمان ملل را تهدید کرد روزنامه های غربی گزارش دادند که بعد از وارد شدن عربستان و متحدانش در فهرست سیاه سازمان ملل، عربستان از هیئت علمای بزرگ خود خواسته بود تا تشکیل جلسه... آرمان پرس |دیروز news list جریمه ۴۰ هزار تومانی برای خودروهای فاقد معاینه فنی بعد از ماه رمضان جریمه ۴۰ هزار تومانی برای خودروهای فاقد معاینه فنی بعد از ماه رمضان دولت بهار: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از جریمه ۴۰ هزار تومانی برای خودروهای فاقد معاینه فنی بعد از ماه مبارک رمضان خبرداد. دولت بهار |دیروز news list جارو کردن کف کارخانه مقدمه یک دلالی بزرگ است جارو کردن کف کارخانه مقدمه یک دلالی بزرگ است جارو کردن کف کارخانه مقدمه یک دلالی بزرگ است، اما این بار اجازه نخواهید یافت که با "هایپر" و "مبل" سوهان روح کارگران و بازنشستگان ارج شوید. خبرگزاری مجلس |دیروز news list ذکر نعمت های آشکار در قرآن برای عبرت گیری است ذکر نعمت های آشکار در قرآن برای عبرت گیری است به گزارش خبرگزاری فارس از قم، آیت الله جعفر سبحانی ظهر امروز در جلسه تفسیر قرآن که در مجمع عالی فقه برگزار شد، اظهار کرد: از نعمت های بزرگ... قم پرس |دیروز news list خبر بسیار خوب نقل و انتقالاتی برای استقلالی ها خبر بسیار خوب نقل و انتقالاتی برای استقلالی ها می گویند ستاره تیم استقلال در این تیم ماندنی شد تا خیال آبی ها بابت حضور یک بازیکن بزرگ در خط میانی راحت باشد. 598 |دیروز news list وعده بمب نقل و انتقالاتی به استقلالی ها وعده بمب نقل و انتقالاتی به استقلالی ها استقلالی ها با امیدوار شدن به جذب لژیونر ملی پوش در آستانه یکی از بزرگ ترین خرید های دو سه سال اخیر خود قرار گرفته اند. 598 |دیروز news list حمله بزرگ سایبری کره شمالی به جنوبی حمله بزرگ سایبری کره شمالی به جنوبی رسانه دولتی کره جنوبی مدعی شد پیونگ یانگ با حمله سایبریبه بیش از 140 هزار کامپیوتر وابسته به سازمان های دولتی کره جنوبی، در نظر داشت با استفاده از... دانا |دیروز news list فرودگاه امام به محل حمل ونقل کل منطقه تبدیل می شود فرودگاه امام به محل حمل ونقل کل منطقه تبدیل می شود وزیر راه و شهرسازی قرار گرفتن مجدد ایران در کانون شبکه ارتباطی و دالان های هوایی را از بزرگ ترین سیاست های حمل و نقل این وزارتخانه دانست. رسا نیوز |دیروز news list رونماییی از سورپرایز بزرگ منصوریان/ جلسه مدافع پرسپولیس با استقلالی ها رونماییی از سورپرایز بزرگ منصوریان/ جلسه مدافع پرسپولیس با استقلالی ها ساعت 24- محمدحسین کنعانی که فصل گذشته دوره خدمت خود را در ملوان پشت سرگذاشت ظهر امروز جلسه ای را با مسئولان استقلال در وزارت ورزش و جوانان برگزار کرد. ساعت 24 |دیروز news list قراردادهای نفتی و پتروشیمی پسا برجام ایران مورد توجه رسانه های روسی قراردادهای نفتی و پتروشیمی پسا برجام ایران مورد توجه رسانه های روسی امضای نخستین قرارداد پتروشیمی ایران در دوره پسابرجام و همچنین نهایی شدن قراردادهای همکاری های نفتی و گازی جمهوری اسلامی با شرکت های بزرگ خارجی مورد... بولتن نیوز |دیروز news list قیمت انواع تلویزیون سایز بزرگ +جدول قیمت انواع تلویزیون سایز بزرگ +جدول اقتصاد آنلاین - سمانه باقری : آنچه در زیر می آید جدول قیمت انواع تلویزیون سایز بزرگ در سطح بازار تهران است؛ اقتصاد آنلاین |دیروز news list افغانستان در آستانهٔ توافق با یک جنایت کار افغانستان در آستانهٔ توافق با یک جنایت کار پیام آفتاب: حکمتیار با بازگشت خود، از درون حلقهٔ خطرناک بسیار بزرگ تری برای افغانستان، به یک دولت طرفدار غرب وارد می شود. با گذشتهٔ کاملاً روشن او،... پیام آفتاب |دیروز news list استخدام مونتاژکار و انباردار در کارگاه تولیدی در شیراز استخدام مونتاژکار و انباردار در کارگاه تولیدی در شیراز یک کارگاه تولیدی واقع در شهرک صنعتی بزرگ شیراز به مونتاژکار و انباردار (با تجربه و آشنا به سیستم انبار) نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با... ای استخدام |دیروز news list ایران از قدرت های والیبال نشسته جهان است/ مهمان نوازی ایرانیان مثال زدنی است ایران از قدرت های والیبال نشسته جهان است/ مهمان نوازی ایرانیان مثال زدنی است به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، در آستانه دیدار دوستانه تیم های ملی والیبال نشسته ایران و آلمان،رودلف... دزنیوز |دیروز news list راز بزرگ "چروک شدن انگشت ها" در آب! راز بزرگ "چروک شدن انگشت ها" در آب! آیا تاکنون به این مسئله فکر کرده اید که چرا فقط پوست انگشتان دست و پا و نه هیچ جای دیگر بدنمان در حمام چروک می شود؟ پاسخ آن را باید در سِیر تکاملی بدن... الف |دیروز news list توسعه منطقه آزاد ماکو در گرو جذب سرمایه گذار توسعه منطقه آزاد ماکو در گرو جذب سرمایه گذار به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، منطقه آزاد تجاری، صنعتی ماکو دارای ظرفیت بالایی برای سرمایه گذاری است، این منطقه بزرگترین منطقه آزاد تجاری، صنعتی در... دزنیوز |دیروز news list اوباما حاضر نیست کلمه «اسلام تندرو» را بکار ببرد/ اوباما باید استعفا دهد اوباما حاضر نیست کلمه «اسلام تندرو» را بکار ببرد/ اوباما باید استعفا دهد نامزد پیشرو انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ترامپ، در سخنانی به باراک اوباما حمله کرد و او را مسئول اصلی تیراندازی بزرگ کلوب اورلاندو نامید. جام نیوز |دیروز news list طرح بزرگ استعدادیابی والیبال به مرحله پایانی رسید طرح بزرگ استعدادیابی والیبال به مرحله پایانی رسید رئیس کمیته استعدادیابی فدراسیون والیبال گفت: مرحله پنجم و نهایی طرح بزرگ استعدادیابی دهه سوم تیرماه برگزار خواهد شد. باشگاه خبرنگاران |دیروز news list پخت بزرگ ترین زولبیای کشور در زنجان پخت بزرگ ترین زولبیای کشور در زنجان به گزارش ایران اسلامی، بزرگ ترین زولبیای کشور دیروز به دست کارکنان یکی از قنادی های استان زنجان پخت و توزیع شد. به گزارش ایسنا این زولبیا با قطر نیم... ایران اسلامی |دیروز news list دختری که همسر اوباما او را ستود+تصاویر دختری که همسر اوباما او را ستود+تصاویر میشل اوباما در صفحه اینستاگرام خود با انتشار یک عکس از دختری یمنی وی را مورد تحسین قرار داد. موبنا - همسر رئیس جمهور آمریکا در بخش توضیحات... موبنا |دیروز news list اولتیماتوم پلیس تهران به خودروهای فاقد معاینه فنی اولتیماتوم پلیس تهران به خودروهای فاقد معاینه فنی رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت:همکاران ما در ماه مبارک رمضان به خودروهای فاقد معاینه فنی تذکر می دهند ولی پس از عید فطر، پلیس از ابزارهای دیگری برای... ریسک نیوز |دیروز news list دریاچه مصنوعی چیتگر چه بر سر روستاییان جنوب تهران آورد؟ دریاچه مصنوعی چیتگر چه بر سر روستاییان جنوب تهران آورد؟ این گزارش راوی مسائلِ عدیده ای است که احداث دریاچۀ چیتگر در شمالِ غرب تهران برای روستاهای جنوب تهران پیش آورد. روستاهایی که طی دو سه سال اخیر شرایط و... ریسک نیوز |دیروز news list ساخت ساعت هوشمند متفاوت /عکس ساخت ساعت هوشمند متفاوت /عکس یک شرکت آمریکایی ساعت های هوشمندی را با نام Deluxe Bluetooth طراحی کرده که نسبت به مدل های موجود در بازار از صفحه بزرگ تری بر خوردرا است ضمن اینکه... حامیان ولایت |دیروز news list حمله بزرگ سایبری کره شمالی به جنوبی حمله بزرگ سایبری کره شمالی به جنوبی رسانه دولتی کره جنوبی مدعی شد پیونگ یانگ با حمله سایبریبه بیش از 140 هزار کامپیوتر وابسته به سازمان های دولتی کره جنوبی، در نظر داشت با استفاده از... جهان نیوز |دیروز news list جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از جریمه ۴۰ هزار تومانی برای خودروهای فاقد معاینه فنی بعد از ماه مبارک رمضان خبرداد. نیک نیوز |دیروز news list صداقت و شجاعت در راه حقیقت بزرگ ترین ویژگی پدر شعر انقلاب بود صداقت و شجاعت در راه حقیقت بزرگ ترین ویژگی پدر شعر انقلاب بود رئیس سازمان صدا و سیما گفت: صداقت و شجاعت در راه حقیقت بزرگ ترین و مهم ترین ویژگی شخصیتی و کاری استاد حمید سبزواری بود. جام جم آنلاین |دیروز news list خانه تکانی بزرگ بازار کار در راه است؛ مردان خانه دار می شوند خانه تکانی بزرگ بازار کار در راه است؛ مردان خانه دار می شوند تا ۱۰سال دیگر ۴۵درصد بازار کار ایران زنانه شده و کشور با پدیده «مردان خانه دار» مواجه می شود،این درحالی است که بسته ۳۲بندی اشتغال زنان شامل شرایط بیمه... مدیراینفو |دیروز news list قراردادهای نفتی و پتروشیمی پسا برجام ایران مورد توجه رسانه های روسی قراردادهای نفتی و پتروشیمی پسا برجام ایران مورد توجه رسانه های روسی مسکو- ایرنا- امضای نخستین قرارداد پتروشیمی ایران در دوره پسابرجام و همچنین نهایی شدن قراردادهای همکاری های نفتی و گازی جمهوری اسلامی با شرکت های بزرگ... ایرنا |دیروز news list با پرسپولیس دوساله بسته ام /در تراکتور رباط صلیبی پاره کردم با پرسپولیس دوساله بسته ام /در تراکتور رباط صلیبی پاره کردم بازیکن جدید پرسپولیس گفت:کادر فنی پرسپولیس این قدر بزرگ است که فکر نمی کنم بتوانم در مورد آنها اظهارنظر کنم. خبرداغ |دیروز news list ایران از قدرت های والیبال نشسته جهان است ایران از قدرت های والیبال نشسته جهان است سرمربی تیم ملی والیبال نشسته آلمان گفت: ایران از بزرگ ترین تیم های دنیاست و خوشحالیم که برای تمرین اینجا هستیم، رقابت ما با این تیم بزرگ در ریو از... ورزش سه |دیروز news list مشکلی که مانع حضور بمب بزرگ در استقلال شد مشکلی که مانع حضور بمب بزرگ در استقلال شد احسان حاج صفی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران که سال گذشته در تیم دوم فرانکفورت آلمان بازی می کرد، به دلیل مسائل مالی از حضور در استقلال منصرف شد. جام نیوز |دیروز news list نمایشگاه بهار قرآن با ۳۰ غرفه مهمان شهروندان کابل شد نمایشگاه بهار قرآن با ۳۰ غرفه مهمان شهروندان کابل شد هشتمین دور نمایشگاه بزرگ بهار قرآن کریم، امروز دوشنبه با حضور علما، روحانیون، شخصیتهای علمی، سیاسی، فرهنگی و قرآنی، در مسجد جامع امام زمان غرب کابل... آواپرس (افغانستان) |دیروز « ‹ news list آمریکا و روسیه در حال به روز کردن تسلیحات اتمی آمریکا و روسیه در حال به روز کردن تسلیحات اتمی مؤسسه بین المللی پژوهش های صلحِ استکهلم اعلام کرد آمریکا و روسیه به عنوان بزرگ ترین قدرت های هسته ای در دنیا اگر چه به آهستگی زرادخانه های هسته ای خود... کاسپین |دیروز news list لخته خون کف اتاق معاینه مادران باردار!+ عکس لخته خون کف اتاق معاینه مادران باردار!+ عکس لخته بزرگ خون کف اتاق معاینه یکی از بیمارستان های آموزشی و درمانی در تهران، حکایت از تهدید سلامت مادرانی دارد که برای زایمان به این بیمارستان آمده... ریسک نیوز |دیروز news list ساعت هوشمند متفاوت ساخته شد ساعت هوشمند متفاوت ساخته شد ایران اکونومیست - یک شرکت آمریکایی ساعت های هوشمندی را با نام Deluxe Bluetooth طراحی کرده که نسبت به مدل های موجود در بازار از صفحه بزرگ تری بر... ایران اکونومیست |دیروز news list حمید سبزواری؛ استاد بزرگ، متعهد و مسلمان واقعی حمید سبزواری؛ استاد بزرگ، متعهد و مسلمان واقعی عباسعلی براتی پور در حاشیه مراسم تشییع استاد حمید سبزواری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: ایشان پدر معنوی، استاد بزرگوار، رفیق... واحد مرکزی خبر |دیروز news list بیانیه ائتلاف اصلاح طلبان در سالگرد 24 خرداد؛ استان در سه سال گذشته از سوء مدیریت کم آسیب ندیده بیانیه ائتلاف اصلاح طلبان در سالگرد 24 خرداد؛ استان در سه سال گذشته از سوء مدیریت کم آسیب ندیده بیانیه ائتلاف اصلاح طلبان در سالگرد 24 خرداد؛ استان در سه سال گذشته از سوء مدیریت کم آسیب ندیده راک نیوز |دیروز news list سفر «مرکل» به چین با اهداف اقتصادی ویژه سفر «مرکل» به چین با اهداف اقتصادی ویژه پکن - ایرنا - «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان از روز گذشته - یکشنبه - سفر سه روزه و رسمی خود به چین را با تمرکز بر مسائل اقتصادی آغاز کرد تا بتواند روابط... ایرنا |دیروز news list بهشت علاقه مندان به قرآن بهشت علاقه مندان به قرآن - همشهری دو - مهدی واعظی: امروز روز افتتاح بزرگ ترین رویداد قرآنی جهان اسلام یعنی بیست وچهارمین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شعار «به سوی فهم... همشهری |دیروز news list تلاوت باید یاد خدا را زنده کند تلاوت باید یاد خدا را زنده کند - همشهری دو - مریم مرتضوی: رتبه اول رشته قرائت مسابقات بین المللی قرآن کریم، عنوان بزرگ و قابل توجهی است که نصیب حامد ولی زاده، نماینده کشورمان در... همشهری |دیروز news list تعیین جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی تعیین جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از جریمه ۴۰ هزار تومانی برای خودروهای فاقد معاینه فنی بعد از ماه مبارک رمضان خبرداد. جهان نیوز |دیروز news list وزارت راه پاک ترین وزارتخانه است وزارت راه پاک ترین وزارتخانه است خبرگزاری میزان- وزیر راه و شهرسازی قرار گرفتن مجدد ایران در کانون شبکه ارتباطی و دالان های هوایی را از بزرگ ترین سیاست های حمل و نقلی این وزارتخانه... میزان |دیروز news list خیلی خوشحالم که با پرسپولیس دوساله بستم خیلی خوشحالم که با پرسپولیس دوساله بستم بازیکن جدید پرسپولیس گفت:کادر فنی پرسپولیس این قدر بزرگ است که فکر نمی کنم بتوانم در مورد آنها اظهارنظر کنم. افکار نیوز |دیروز news list اعزام گوش شکسته های همدانی به مسابقات جایزه بزرگ اسپانیا اعزام گوش شکسته های همدانی به مسابقات جایزه بزرگ اسپانیا تیم های منتخب کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان استان همدان در رقابت های بین المللی جایزه بزرگ اسپانیا شرکت خواهند کرد. به گزارش ایسنا، منطقه همدان، در... ایسنا |دیروز news list نیروهای انقلابی از جسارت ها نهراسند و راه امام را استمرار بخشند نیروهای انقلابی از جسارت ها نهراسند و راه امام را استمرار بخشند باید با افتخار فریاد زد جوانان حزب الهی سراپا آماده و گوش به فرمان ولی و رهبر، با هوشیاری و هوشمندی و عمل به موقع و با ایستادگی بر اصول و التزام به... گرمه |دیروز news list بنرهای تهدیدآمیز علیه مهاجران افغان!+عکس بنرهای تهدیدآمیز علیه مهاجران افغان!+عکس به گزارش شهدای ایران ، انتشار تصاویر تکان دهنده از نصب بنرهایی در شهر زارچ یزد که همشهری ها را تشویق به بیرون راندن غریبه ها از خانه هایشان کرده،... شهدای ایران |دیروز news list تصاویرجدید از خانه مجلل جنیفر لوپز تصاویرجدید از خانه مجلل جنیفر لوپز جنیفر لوپز خواننده لاتین تبار امریکایی به خانه تازه خود رفته است. خانه ای ۲۸ میلیون دلاری با دو استخر، زمین گلف و آمفی تئاتر. این خانه بزرگ در لس... ایران ویج |دیروز news list پیش بازی ایتالیا- بلژیک پیش بازی ایتالیا- بلژیک به گزارش “ورزش سه”، آنتونیو کونته در آخرین روزهای حضورش روی نیمکت آتزوری باید مقابل تیمی قرار بگیرد که ستاره های اصلی اش، ادن هازارد و تیبو کورتوا،... ایران ویج |دیروز news list اختلالات امنیتی، دردسر بزرگ 60درصد سازمان ها در سال 2020 اختلالات امنیتی، دردسر بزرگ 60درصد سازمان ها در سال 2020 طبق گزارش اخیر گارتنر، 2020 میلادی سال مواجهه 60 درصد کسب وکارهای دیجیتال با اختلالات بزرگ امنیتی است. افتانا |دیروز news list خودروهای فاقد معاینه فنی نقره داغ می شوند خودروهای فاقد معاینه فنی نقره داغ می شوند اکونیوز:رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از جریمه ۴۰ هزار تومانی برای خودروهای فاقد معاینه فنی بعد از ماه مبارک رمضان خبرداد. اکو نیوز |دیروز news list جزئیات سفر انسان به مریخ از زبان بنیانگذار اسپیس ایکس جزئیات سفر انسان به مریخ از زبان بنیانگذار اسپیس ایکس الون ماسک، مالک شرکت اسپیس ایکس، در تازه ترین مصاحبه خود با رسانه های جهان جزئیات تازه ای از برنامه اعزام انسان به مریخ ارائه کرد. به گزارش گروه علم و... خبرگزاری آنا |دیروز news list عاقبت ماری که لقمه بزرگ تر از دهانش برداشت عاقبت ماری که لقمه بزرگ تر از دهانش برداشت یک مار پیتون 6 متری بی جان توسط روستایی ها پیدا شد که دور یک بز حلقه زده بود. این مار پیتون سعی کرده بود یک بز کامل را ببلعد اما با این کار خودش را... تابناک |دیروز news list ساعت هوشمند متفاوت ساخته شد ساعت هوشمند متفاوت ساخته شد ایتنا- Deluxe Bluetooth نام این ساعت منحصر به فرد است که به علاوه صفحه نمایش بزرگ، قابلیت های دیگری نیز دارد. ایتنا |دیروز news list عاقبت ماری که لقمه بزرگ تر از دهانش برداشت/عکس عاقبت ماری که لقمه بزرگ تر از دهانش برداشت/عکس به گزارش ملیت به نقل از باشگاه خبرنگاران، این مار پیتون سعی کرده بود یک بز کامل را ببلعد اما با این کار خودش را خفه کرد. این حادثه روز پنجشنبه در... ملیت |دیروز news list عاقبت ماری که لقمه بزرگ تر از دهانش برداشت عاقبت ماری که لقمه بزرگ تر از دهانش برداشت یک مار پیتون 6 متری بی جان توسط روستایی ها پیدا شد که دور یک بز حلقه زده بود. این مار پیتون سعی کرده بود یک بز کامل را ببلعد اما با این کار خودش را... تابناک کهکیلویه و بویر احمد |دیروز news list چهار تقاطع غیر هم سطح در شهر خرم آباد ایجاد می شود/ تلاش شورای شهر جهت اقدامات بزرگ در همه مناطق شهر چهار تقاطع غیر هم سطح در شهر خرم آباد ایجاد می شود/ تلاش شورای شهر جهت اقدامات بزرگ در همه مناطق شهر چهار تقاطع غیر هم سطح در شهر خرم آباد ایجاد می شود/ تلاش شورای شهر جهت اقدامات بزرگ در همه مناطق شهر خبر آنلاین |دیروز news list سرمایه گذاری بیش از 54هزار میلیارد تومانی در صنعت گردشگری مازندران سرمایه گذاری بیش از 54هزار میلیارد تومانی در صنعت گردشگری مازندران مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران از سرمایه گذاری 54 هزار و 490 میلیارد ریالی در بخش گردشگری مازندران خبر داد. به گزارش ایسنا... ایسنا |دیروز news list ایران از قدرت های والیبال نشسته جهان است/ مهمان نوازی ایرانیان مثال زدنی است ایران از قدرت های والیبال نشسته جهان است/ مهمان نوازی ایرانیان مثال زدنی است سرمربی تیم ملی والیبال نشسته آلمان گفت: ایران از بزرگ ترین تیم های دنیاست و خوشحالیم که برای تمرین اینجا هستیم، رقابت ما با این تیم بزرگ در ریو از... فارس نیوز |دیروز news list آمریکا و روسیه در حال به روز کردن تسلیحات اتمی خود هستند آمریکا و روسیه در حال به روز کردن تسلیحات اتمی خود هستند مؤسسه بین المللی پژوهش های صلحِ استکهلم اعلام کرد آمریکا و روسیه به عنوان بزرگ ترین قدرت های هسته ای در دنیا اگر چه به آهستگی زرادخانه های هسته ای خود... آناج |دیروز news list با پرسپولیس دوساله بسته ام با پرسپولیس دوساله بسته ام بازیکن جدید پرسپولیس گفت:کادر فنی پرسپولیس این قدر بزرگ است که فکر نمی کنم بتوانم در مورد آنها اظهارنظر کنم. 598 |دیروز news list وعده بمب نقل و انتقالاتی به استقلالی ها؛ سورپرایز منصوریان در یک قدمی آبی پوش شدن وعده بمب نقل و انتقالاتی به استقلالی ها؛ سورپرایز منصوریان در یک قدمی آبی پوش شدن وعده بمب نقل و انتقالاتی به استقلالی ها؛ سورپرایز منصوریان در یک قدمی آبی پوش شدن ساعت 24 |دیروز news list ایران از قدرت های والیبال نشسته جهان است/ مهمان نوازی ایرانیان مثال زدنیست ایران از قدرت های والیبال نشسته جهان است/ مهمان نوازی ایرانیان مثال زدنیست "رودلف زوننبیچلر"، سرمربی تیم ملی والیبال نشسته آلمان گفت: ایران از بزرگ ترین تیم های والیبال نشسته دنیاست و خوشحالیم که برای تمرین در این کشور حضور... نسیم آنلاین |دیروز news list سلیمی: می خواهم صاحب دومین نشان طلای المپیک شوم/ وزنه ها رقیب اصلی ام هستند سلیمی: می خواهم صاحب دومین نشان طلای المپیک شوم/ وزنه ها رقیب اصلی ام هستند دارنده مدال طلای وزنه برداری المپیک ۲۰۱۲ لندن گفت: در هر حال هدف من رسیدن به نشان طلای المپیک و قرار گرفتن برای دومین بار روی سکوی قهرمانی این آوردگاه... نسیم آنلاین |دیروز news list بوکسور وزن 49 کیلوگرم تیم ملی 2 سال محروم شد/ محرابی می تواند در ونزوئلا کسب سهمیه کند بوکسور وزن 49 کیلوگرم تیم ملی 2 سال محروم شد/ محرابی می تواند در ونزوئلا کسب سهمیه کند بوکسور وزن 49 کیلوگرم تیم ملی 2 سال محروم شد/ محرابی می تواند در ونزوئلا کسب سهمیه کند خبرگزاری آنا |دیروز news list 80 کارخانه در بروجرد تعطیل شد 80 کارخانه در بروجرد تعطیل شد فرماندار بروجرد گفت: ۸۰ کارخانه کوچک و بزرگ بروجرد با ۵۰ تا ۱۰۰۰ کارگر به دلیل بحران های اقتصادی توان تولید و فعالیت خود را ازدست داده و با اخراج... صراط نیوز |دیروز news list حمله سایبری کره شمالی به رایانه های دولتی کره جنوبی حمله سایبری کره شمالی به رایانه های دولتی کره جنوبی به گزارش « نسیم آنلاین »، میزان نوشت: خبرگزاری یونهاپ گزارش داد: کره شمالی به بیش از 140 هزار دستگاه رایانه شرکت های بزرگ و نهادهای دولتی کره... نسیم آنلاین |دیروز news list سهم ناچیز مازندران از 3 سال دولت تدبیر و امید سهم ناچیز مازندران از 3 سال دولت تدبیر و امید اختصاصی مازندمجلس: ملت بزرگ و سلحشور ایران اسلامی پس از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ، با حضور چشمگیر و هوشمندانه خود در پای صندوق های... مازند مجلس |دیروز news list قطر، ایران و رابطه خوب همسایگی قطر، ایران و رابطه خوب همسایگی ایران و قطر از روزگاران کهن به لحاظ هم کیشی و همسایگی، روابط بسیار دوستانه ای داشته اند که علاوه بر مبادلات بازرگانی و رفت و آمدهای پی در پی بین مردم... قم پرس |دیروز news list مقدار جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی مقدار جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از جریمه ۴۰ هزار تومانی برای خودروهای فاقد معاینه فنی بعد از ماه مبارک رمضان خبرداد. حامیان ولایت |دیروز news list آقای روحانی! بجای شوهای سیاسی به فکر مشکلات معیشتی باشد/ کابینه پیرمردها را تعطیل کنید آقای روحانی! بجای شوهای سیاسی به فکر مشکلات معیشتی باشد/ کابینه پیرمردها را تعطیل کنید آقای روحانی! بجای شوهای سیاسی به فکر مشکلات معیشتی باشد/ کابینه پیرمردها را تعطیل کنید تارود |دیروز news list وقتی عدم برنامه ریزی دریاچه چیتگر را به دردسر جدید تهرانی ها تبدیل کرد وقتی عدم برنامه ریزی دریاچه چیتگر را به دردسر جدید تهرانی ها تبدیل کرد به گزارش پایتخت ، «دریاچۀ شهدای خلیج فارس» یا همان دریاچۀ مصنوعی «چیتگر»، با مساحت ۱۳۰ هکتار، بزرگترین دریاچۀ مصنوعی ایران است که در سال ۹۲ و چند... پایتخت |دیروز news list آمریکاو روسیه درحال به روز کردن تسلیحات اتمی آمریکاو روسیه درحال به روز کردن تسلیحات اتمی مؤسسه بین المللی پژوهش های صلحِ استکهلم اعلام کرد آمریکا و روسیه به عنوان بزرگ ترین قدرت های هسته ای در دنیا اگر چه به آهستگی زرادخانه های هسته ای خود... فرهنگ نیوز |دیروز news list ساعت هوشمند متفاوت ساخته شد ساعت هوشمند متفاوت ساخته شد به گزارش فرهنگ نیوز ، یک شرکت آمریکایی ساعت های هوشمندی را با نام Deluxe Bluetooth طراحی کرده که نسبت به مدل های موجود در بازار از صفحه بزرگ تری بر... فرهنگ نیوز |دیروز news list شیخ نبیل قاووق: سعودی با باجگیری نمی تواند مقاومت را تسلیم کند شیخ نبیل قاووق: سعودی با باجگیری نمی تواند مقاومت را تسلیم کند بیروت – ایرنا – شیخ نبیل قاووق نائب رئیس شورای اجرائی حزب الله لبنان تاکید کرد: سعودی شاید بتواند تصمیم های مجامع بین المللی و کشورهای بزرگ را با پول... ایرنا |دیروز news list مجوز روزانه و هفتگی طرح ترافیک به خودروهای فاقد معاینه فنی داده نمی شود مجوز روزانه و هفتگی طرح ترافیک به خودروهای فاقد معاینه فنی داده نمی شود مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهرداری تهران گفت: خودروهای فاقد معاینه فنی با توجه به راه اندازی سامانه سیمفا(سیستم یکپارچه معاینه فنی) دیگر امکان دریافت... آتیه کار |دیروز news list میزان جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی مشخص شد میزان جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی مشخص شد رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از جریمه ۴۰ هزار تومانی برای خودروهای فاقد معاینه فنی بعد از ماه مبارک رمضان خبرداد. کوگانا |دیروز news list آخرین تغییرات شاخص بورس 24 خرداد آخرین تغییرات شاخص بورس 24 خرداد به گزارش اقتصاد آنلاین، از این پس می توانید آخرین تغییرات شاخص بورس، 30 شرکت بزرگ، آزاد شناور، بازار اول، بازار دوم و صنعت را در این خبر مشاهده کنید. اقتصاد آنلاین |دیروز news list اعتراف بزرگ روزنامه اصلاح طلب درباره پاشنه آشیل دولت اعتراف بزرگ روزنامه اصلاح طلب درباره پاشنه آشیل دولت روزنامه شرق نوشت: پاشنه آشیل دولت حسن روحانی در مسائل اقتصادی است چه آنکه منتقدان، دولت او را دولت «رکود» نام گذاری کرده اند. جهان نیوز |دیروز news list میکروسکوپ روباتیک ساخته شد میکروسکوپ روباتیک ساخته شد خبرگزاری مهر: محققین ژاپنی موفق به ساخت میکروسکوپ روباتیکی شده اند که قادر به شناسایی مستمر حرکت سلول های عصبی در مغز است. یکی از دستاوردهای بزرگ در... هشدار نیوز |دیروز news list قرارگیری ایران در کانون شبکه ارتباطی و دالان های بین المللی قرارگیری ایران در کانون شبکه ارتباطی و دالان های بین المللی وزیر راه و شهرسازی قرار گرفتن مجدد ایران در کانون شبکه ارتباطی و دالان های هوایی را از بزرگ ترین سیاست های حمل و نقل این وزارتخانه دانست و ابراز... صما |دیروز news list اولتیماتوم پلیس تهران به خودروهای فاقد معاینه فنی اولتیماتوم پلیس تهران به خودروهای فاقد معاینه فنی رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت:همکاران ما در ماه مبارک رمضان به خودروهای فاقد معاینه فنی تذکر می دهند ولی پس از عید فطر، پلیس از ابزارهای دیگری برای... سیمرغ |دیروز news list محدودیت تنزیل ال سی همچنان پابرجاست/ دو عامل برای گسترش روابط کارگزاری بانک ها محدودیت تنزیل ال سی همچنان پابرجاست/ دو عامل برای گسترش روابط کارگزاری بانک ها به گزارش عیارآنلاین ، حسین قضاوی ، در مورد برقراری روابط کارگزاری میان بانک های ایرانی و خارجی اظهار داشت: روند رو به پیشرفت است و بانک های ما با... عیارآنلاین |دیروز

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد